List do redakcji

Szanowni Państwo,

z pewnym opóźnieniem i z przykrością przeczytałem opublikowany przez Was Raport Senackiej Komisji Historycznej UŚ za rok 2007–2008 (Gazeta Uniwersytecka nr 5 (165) luty 2009). Niestety, Raport (stan na dzień 15 lipca 2008) [1], podpisany m.in. przez profesora Marka Zrałka, zatem przez osobę budzącą zaufanie, zawiera informacje fałszywe oraz bałamutne, przynajmniej co się tyczy mojej osoby, a także wiedzy przeze mnie posiadanej, a łatwej do sprawdzenia.

Z fragmentu Raportu: Informacje tw „Lucjana” spowodowały skierowanie uwagi SB na Instytut Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UŚ, gdzie podejrzewano utworzenie się nieformalnej grupy pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy przybyli na UŚ z Krakowa, i mimo przynależności do PZPR „nie zawsze akceptowali politykę Partii”. W ocenie tw zasadniczy trzon tej grupy tworzyli: doc. Tadeusz Bujnicki - dziekan Wydziału Filologicznego, mgr W. Wyskiel, Magdalena i Tadeusz Lubelscy (asystenci), mgr Stanisław Gawliński, mgr Krzysztof Kłosiński, mgr Leonard Neuger, mgr Elżbieta Kram, Monika Bujnicka i Jadwiga Wyskiel oraz dr Bożena Pikala-Tokarz. Sądzono, że „duchowym przywódcą tej grupy był doc. T. Bujnicki”. Informacje na temat tej grupy pozyskiwali tw „Bagdad”, „Rafał” , „Zbyszek”, „Lucjan”, wynika jednoznacznie, jakobym był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Otóż nigdy nie byłem ani kandydatem ani tym bardziej członkiem jakiejkolwiek partii. I wolę nie zgadywać, skąd taki pomysł Senackiej Komisji mógł w ogóle przyjść do głowy.

I nieco dalej, informacja: Wszyscy objęci obserwacją pracownicy naukowi Wydziału Filologicznego zostali zwolnieni w stanie wojennym lub sami odeszli z UŚ, jest bałamutna, E. Kram i W. i J. Wyskielowie odeszli z UŚ jeszcze przed powstaniem Solidarności, zaś K. Kłosiński, M. Bujnicka i B. Pikala-Tokarz pracowali i pracują na UŚ. Co można sprawdzić naocznie.

Proszę uprzejmie o opublikowanie niniejszego listu.

Z poważaniem

prof. dr Leonard Neuger

Sztokholm, 11 października 2009

 


 

Odpowiedź Senackiej Komisji Historycznej UŚ
 

W odpowiedzi na pismo prof. dr. Leonarda Neugera, zawierające polemikę z Raportem Senackiej Komisji Historycznej opublikowanym w „Gazecie Uniwersyteckiej UŚ” nr 5 (165) 2009 Komisja przesyła następujące wyjaśnienia:

Ad.1. Raport nie zawiera stwierdzenia, że wszystkie osoby przybyłe z Uniwersytetu Jagiellońskiego do Uniwersytetu Śląskiego należały do PZPR; istotnie brakuje tam słowa „niektórych osób do PZPR”, wszak wiadomo, że było ich w tej grupie kilkoro.

Ad. 2. Z wymienionej grupy inwigilowani i represjonowani byli: mgr Stanisław Gawliński, dr Leonard Neuger i obaj zostali internowani oraz zwolnieni przez władze Uniwersytetu w trybie natychmiastowym. W latach 1976 - 1986 odeszli z naszej Uczelni: mgr Magdalena i dr Karol Tadeusz Lubelscy, mgr Elżbieta Kram, mgr mgr Jadwiga i Wojciech Wyskielowie oraz doc. Tadeusz Bujnicki.

Jeśli Pan Profesor uznał, że nie sprecyzowaliśmy jednoznacznie tych informacji w „Raporcie”, to przepraszamy. Ponieważ wiadomo, że obecnie Pan Profesor często bywa w Polsce bylibyśmy zobowiązani, gdyby zechciał Pan spotkać się z naszą Komisją i podzielić swymi doświadczeniami i przemyśleniami.

 
Z poważaniem

Przewodniczący Komisji

Prof. zw. dr hab. Marek Zrałek