Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna przyznała kolejne Certyfikaty Jakości Kształcenia

Najwyższe standardy

 

16 października w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, powołanej przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich.

 
W ceremonii wzięli udział: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego i zarazem przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prorektor ds. kształcenia UŚ prof. dr hab. Czesław Martysz, przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Marek Wąsowicz z Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczący UKA i jednocześnie prorektor ds. nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Ryszard Cach oraz ekspert ECTNA (European Chemistry Thematic Network) prof. dr hab. Marek Frankowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna powstała w 1998 roku jako elitarne porozumienie uniwersytetów polskich na rzecz jakości kształcenia oraz wspierania wejścia polskich uczelni do europejskich sieci edukacyjnych i akademickich programów europejskich. Opracowane przez nią standardy akredytacji kładą nacisk na wysoki poziom nauczania oraz indywidualizację procesu kształcenia.

Od lewej: przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Marek Wąsowicz (Uniwersytet Warszawski), JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Halina Rusek i prof. UŚ dr hab. Zygmunt Kłodnicki
Od lewej: przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Marek Wąsowicz (Uniwersytet Warszawski), JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Halina Rusek i prof. UŚ dr hab. Zygmunt Kłodnicki

JM rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś gratulując odbierającym certyfikaty, przypomniał o trwających obecnie pracach nad długofalową strategią rozwoju szkolnictwa wyższego. Powstające trzy niezależne warianty wskazują na niejednolitość wizji, w której tworzeniu nie może być

ignorowane stanowisko środowiska akademickiego. W nowej rzeczywistości, kiedy gospodarka kraju rozwija się dynamicznie, wiedza jest podstawą. A to oznacza, że jakość szkolnictwa wyższego, które również podlega procesom globalizacji, w tym także konkurencji, jest istotna i decydująca.

Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Marek Wąsowicz przedstawił działania komisji, która stała się już trwałym elementem przestrzeni uniwersyteckiej w Polsce, zwrócił także uwagę na nieporozumienie, jakim jest podział na uczelnie państwowe i niepaństwowe, wskazując, że jedynym kryterium podziału powinna być jakość kształcenia. Jako przykład wskazał na Collegium Civitas w Warszawie, które po raz drugi odbiera Certyfikat Jakości Kształcenia.

Po uroczystości prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik przedstawiła gościom najważniejsze informacje na temat Uniwersytetu Śląskiego.

Spotkaniu towarzyszyło seminarium poświęcone procesowi kształcenia i jego jakości, poprowadzone przez prof. zw. dr hab. Alicję Ratuszną z Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego UŚ, kierownika projektu UPGOW (Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy) oraz mgr. Pawła Pawełczyka, kierownika Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Śląskiego.

 


Certyfikaty zostały wręczone przedstawicielom kierunków akredytowanym przez UKA z następujących polskich uczelni:

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej: biotechnologia, technologia chemiczna

Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego: chemia

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego: etnologia

Wydziały Filologiczne Uniwersytetów: Śląskiego; Łódzkiego; Jagiellońskiego i Wrocławskiego oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: filologia słowiańska

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie: historia

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego: nauki ekonomiczne

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: politologia

Katedra Socjologii Collegium Civitas w Warszawie: socjologia

 


 

Autorzy: Maria Sztuka
Fotografie: Agnieszka Sikora