Kronika UŚ

 
MIĘDZYUCZELNIANA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO DLA ŚLĄSKICH UCZELNI

4 października społeczność akademicka uczestniczyła w uroczystej międzyuczelnianej inauguracji roku akademickiego dla śląskich uczelni, która odbyła się w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Mszę poprzedził orszak akademicki, który przeszedł z budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego do Archikatedry. Podczas uroczystości została wręczona nagroda „Lux ex Silesia” Zespołowi Pieśni i Tańca Śląsk.


 

PRZEOBRAŻENIA STOSUNKÓW WODNYCH W WARUNKACH ZMIENIAJĄCEGO SIĘ ŚRODOWISKA

 

 

 

Od 7 do 10 października na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu oraz w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym ,,Antałówka” w Zakopanem odbywała się konferencja naukowa „Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska”. Organizatorami konferencji byli: Wydział Nauk o Ziemi UŚ (Katedra Geografii Fizycznej, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej Obszarów Urbanizowanych), Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Pierwszy dzień konferencji został poświęcony prof. zw. dr. hab. Andrzejowi T. Jankowskiemu, który od bieżącego roku akademickiego odchodzi na emeryturę.

 
OBLICZA TRANSFORMACJI

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych 8 października na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego zorganizowali konferencję naukową „Oblicza transformacji”. Podczas konferencji odbył się m.in. panel dyskusyjny: „Transformacja systemowa oczami praktyków polityki”, którego moderatorem był dr Janusz Okrzesik (poseł na sejm X kadencji, senator III i IV kadencji). Jego uczestnikami byli: prof. dr hab. Wojciech Roszkowski (były eurodeputowany, autor książki „Najnowsza historia Polski 1914-2002”, pseud. Andrzej Albert), dr Juliusz Braun (były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji), Jan Rokita (poseł na sejm X, I, II, III, IV i V kadencji), Paweł Piskorski (poseł na sejm, eurodeputowany, były prezydent Warszawy).


 
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO DZIECI

10 października w Międzywydziałowej Auli przy Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu odbyła się inauguracja roku akademickiego 2009/2010 Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. W uroczystości wzięli udział: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, dziekan Wydziału Nauk o Ziemi prof. dr hab. Adam Idziak i dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach prof. dr. hab. Jan Ilczuk. Imprezę poprowadziła dyrektor Wszechnicy Śląskiej dr Eugenia Rostańska. Wykład inauguracyjny „Siła, której nie widać” wygłosił dziekan Uniwersytetu Śląskiego Dzieci dr Jerzy Jarosz.


 FESTIWAL NORDALIA 2009
 

Od 12 do 30 października trwał 8. Festiwal Nordalia. Ciesząca się dużym zainteresowaniem impreza była okazją do licznych spotkań z kulturą skandynawską (wystaw, wykładów, konkursów, pokazów filmowych). W tym roku Nordalia zawitały m.in. do Katowic, Bytomia, Chorzowa, Czeladzi, Mysłowic, Sosnowca, Rybnika, Zabrza. Współorganizatorem festiwalu był Uniwersytet Śląski: Wydział Filologiczny, Wydział Nauk o Ziemi, Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk Społecznych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: ambasador Królestwa Danii, ambasador Finlandii, ambasador Królestwa Norwegii, ambasador Królestwa Szwecji (na zdj. Dag Hartelius), honorowy konsul generalny Islandii, Marszałek Województwa Śląskiego.

 

INAUGURACJA W ZESPOLE SZKÓŁ WYŻSZYCH W RYBNIKU

13 października odbyła się inauguracja roku akademickiego 2009/2010 w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku. Wykład inauguracyjny pt. „Podstawowe problemy utrzymania obiektów budowlanych” wygłosił prof. PŚl dr hab. inż. Jan Ślusarek. W uroczystości wzięli udział: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Czesław Martysz.

 
GRANICE KULTURY

Od 15 do 17 października odbyła się konferencja naukowa „Granice kultury”, połączona z I Zjazdem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Organizatorami konferencji byli: Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk, Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obrady miały miejsce w Katowicach (sala Sejmu Śląskiego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach) oraz w Cieszynie (Uniwersytet Śląski).


 
MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE

Od 15 do 16 października na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbywała się międzynarodowa konferencja pt. „Międzynarodowe prawo humanitarne – antecedencje i wyzwania współczesności”, poświęcona 60. rocznicy przyjęcia Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny. Z uwagi na doniosłość tego jubileuszu zaproszono najwybitniejszych ekspertów z tej dziedziny, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Konferencja była bowiem okazją nie tylko do spotkania specjalistów, ale również do szerokiej dyskusji na temat wyzwań, jakie dla prawa humanitarnego przynoszą trwające i nowe konflikty zbrojne. Jednocześnie intencją organizatorów było przyczynienie się do upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego. Konferencja została objęta honorowym patronatem Polskiego Czerwonego Krzyża. Organizatorem zjazdu była Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego oraz Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”.

 
WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW UKA KRUP

16 października 2009 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej powołanej przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. W uroczystości udział wzięli: JM Rektor UŚ i zarazem przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. kształcenia UŚ prof. dr hab. Czesław Martysz, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik oraz przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej prof. Marek Wąsowicz, wiceprzewodniczący UKA i jednocześnie prorektor ds. nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Ryszard Cach, a także ekspert ECTNA (European Chemistry Thematic Network) prof. Marek Frankowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego.


TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

W ramach międzynarodowego projektu „E-learning - drogą do porozumiewania się w środowisku wielokulturowym”, którego koordynatorem jest Uniwersytet Śląski, od 19 do 20 października na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbyła się konferencja „Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia na odległość”. Partnerami UŚ przy realizacji grantu są: Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy i Uniwersytet w Ostrawie. Projekt zakłada zacieśnienie współpracy i umocnienie relacji pomiędzy Czechami, Polską i Słowacją. Jego celem jest także promocja współpracy regionalnej krajów Grupy Wyszehradzkiej.

 
DWUDZIESTOLECIA…

Od 20 do 21 października odbywała się ogólnopolska konferencja naukowa „Dwudziestolecia. Bilans sukcesów i niepowodzeń państwowości polskiej w okresie międzywojennym i w latach 1989-2009”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Historii UŚ. W konferencji udział wzięło blisko 70 naukowców, reprezentujących ponad 20 ośrodków akademickich. Patronat nad konferencją objęli Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz oraz Marszałek Województwa Bogusław Śmigielski. Plenarnej części obrad, odbywającej się w Sali Sejmu Śląskiego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim) przewodniczył dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz.

 

V EDYCJA „FESTIWALU HUMORU”

Od 21 do 22 października na Wydziale Nauk Społecznych odbywało się V Międzynarodowe Sympozjum Humorologiczne „Festiwal Humoru”. Organizatorem sympozjum były: katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Instytut Socjologii UŚ oraz Koło Naukowe Socjologów UŚ. Impreza była okazją do spotkania zarówno naukowców, którzy przedmiotem swojej refleksji uczynili humor, jak i osób, które wykorzystują radość i śmiech w praktyce zawodowej. W programie znalazły się nie tylko referaty i wykłady, ale również warsztaty „śmiechoterapii”.

 

PODPISANIE UMOWY O BUDOWIE ŚLĄSKIEGO MIĘDZYUCZELNIANEGO CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH
 

23 października w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego miało miejsce podpisanie umowy wykonania pracy budowlanej „Opracowanie projektu wykonawczego oraz realizacja budowy obiektu pod nazwą »Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych«”. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu wynikającego z umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.13.01-004/08-00, działanie 13.1 priorytet XIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt jest współfinansowany przez: Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Miasto Chorzów oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. Umowa zawarta została z konsorcjum, w skład którego wchodzą: Mostostal Warszawa S.A., Acciona Infraestructuras S.A. i Autorska Pracownia Architektury – Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o.

 
BENEFIS KRZYSZTOFA ZANUSSIEGO

27 października w auli Wydziału Teologicznego odbył się benefis Krzysztofa Zanussiego z okazji jego 70. urodzin. W rozmowie „Zanussi w anegdocie” udział wzięli m.in.: metropolita katowicki abp dr Damian Zimoń, prorektor UŚ ds. kształcenia prof. dr hab. Czesław Martysz, dziekan Wydziału Radia i Telewizji prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz, reżyser Magdalena Piekorz, prof. Marian Zembala, prof. dr. hab. Marian Kisiel, reżyser Michał Rosa, prowadząca spotkanie dziennikarka „Gościa Niedzielnego” Barbara Gruszka-Zych. Krzysztof Zanussi, dziękując za uroczystość podzielił się swoimi refleksjami na temat strategii życia. Ilustracją graficzną spotkania z reżyserem była wystawa plakatów Moniki Starowicz „Dekalog. Antydekalog”. Oprawę muzyczną zapewniło zespół „Graniczna” Duszpasterstwa Akademickiego. Ponadto 25, 26 i 27 października w auli Wydziału Teologicznego w Katowicach odbywał się przegląd filmów Krzysztofa Zanussiego.

 

Autorzy: Redakcja
Fotografie: Agnieszka Sikora