Wokół Triennale Grafiki


 

Joanna Piech, Czas na spacer, linoryt
Joanna Piech, Czas na spacer, linoryt

Joanna Piech, Wiem wszystko, linoryt
Joanna Piech, Wiem wszystko, linoryt

Grzegorz Hańderek, Pod ścianą 2, wklęsłodruk/intaglio
Grzegorz Hańderek, Pod ścianą 2, wklęsłodruk/intaglio

Tomasz Jędrzejko, II z cyklu Metafizyka Pejzażu, druk cyfrowy
Tomasz Jędrzejko, II z cyklu Metafizyka Pejzażu, druk cyfrowy

Sebastian Kubica, "N (3)", linoryt
Sebastian Kubica, "N (3)", linoryt

Christopher Nowicki, Entropy, mezzotinta
Christopher Nowicki, Entropy, mezzotinta

Henryk Ożóg, 747d, technika mieszana
Henryk Ożóg, 747d, technika mieszana

Jan Pamuła, 026a, druk cyfrowy
Jan Pamuła, 026a, druk cyfrowy


Fotografie: Jerzy Pustelnik, Roman Maciuszkiewicz, archiwa autorów