Grundtvig, Culture, Euraxess

Dofinansowanie dla humanistów

 Programy finansowane przez Unię Europejską dają możliwość prowadzenia projektów badawczych szczególnie na kierunkach ścisłych. Ponieważ ich wyniki są szeroko rozpowszechnianie można nawet odnieść wrażenie, iż wspierane są tylko badania z dziedziny fizyki, chemii czy informatyki. Tymczasem dziedziny humanistyczne również mają duże szanse na uzyskanie dofinansowania projektów badawczych. Świadczą o tym przykładowe programy, które przedstawiamy poniżej. Jakie projekty mogą uzyskać dofinansowanie? Warto zapoznać się z tymi, które zostały zrealizowane. Daje to pełen obraz możliwości i kierunku, w jakim należy podążać.

Jako dobrą praktykę można uznać projekt Cultural Vehicles in Education (CVE) czyli „Sztuka wehikułem edukacji - Wokół potrzeb grup defowaryzowanych”, który był realizowany od września 2007 do sierpnia 2009 w ramach projektów wielostronnych programu LLP Grundtvig. Powstał on we współpracy pomiędzy pięcioma organizacjami z Niemiec, Polski, Litwy i Czech, zajmującymi się sztuką i edukacją. Stronę Polskę reprezentowało Centrum Edukacyjnego EST i Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki. Twórcy projektu to humaniści i artystyczne dusze, którzy wierzą w siłę sztuki i edukacji poprzez wspólne opracowywanie nowych metod i technik badawczych. Projekt polegał na organizowaniu warsztatów, które aktywizowały osoby z różnych powodów wykluczone z życia społecznego, np. bezrobotnych, niepełnosprawnych i osoby należące do mniejszości etnicznych. Koordynatorzy projektu uznali, iż scalenie elementów artystycznych i kreatywnych z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami może być dobrą metodą, aby dostrzec nowe perspektywy rozwoju. Wyniki badań oraz publikacja dotycząca projektu CVE znajduje się na jego stronie internetowej. Uniwersytet również może być partnerem w tego typu projektach

Projekty wielostronne i projekty partnerskie programu Grundtvig są akcjami edukacyjnymi, dają humanistom możliwość stworzenia nowych programów nauczania i materiałów przydatnych pedagogom.

Program Culture jest mniej znany niż akcje i programy LLP, ale to właśnie on jest przeznaczony dla ośrodków, które chcą promować kulturę i wspólne europejskie dziedzictwo kulturowe, a przez to również edukację nowych pokoleń. Unia Europejska stara się, aby to właśnie edukacja i kultura otrzymywała coraz więcej środków finansowych. Dla humanistów oznacza to oczywiście więcej możliwości uzyskania dofinansowania dla innowacyjnych projektów. Program Culture dzieli się na trzy części. Pierwsza dotyczy wspierania projektów w zakresie kultury. Najważniejsze jest w niej nawiązywanie współpracy z innymi ośrodkami kultury, takimi jak muzea, teatry, centra badawcze, wyższe uczelnie czy też instytuty kultury, by wspólnie tworzyć projekty wspierające kulturę i działania artystyczne. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty zaplanowane na 2 lata lub od 3 do 5 lat. Mogą to być również projekty tłumaczeń literackich lub opierające się na współpracy z krajami trzecimi (nie będącymi członkami Unii Europejskiej), które podpisały wymagane dokumenty o współpracy przy tym programie.

Druga część programu Culture, to wspieranie podmiotów działających na szczeblu europejskim w dziedzinie kultury. Do starania się o dofinansowania uprawnieni są: ambasadorowie, sieci propagatorów, festiwale oraz struktury wsparcia politycznego dla planu działań na rzecz kultury. Jednak w tej kategorii wyróżniono tylko dwa organy mogące zostać zakwalifikowane, a są to platformy dialogu strukturalnego oraz grupy zajmujące się analizą polityki.

Trzecia i ostatnia część programu Culture dotyczy analizy oraz gromadzenia i rozpowszechniania informacji w dziedzinie współpracy kulturalnej. Chodzi tutaj przede wszystkim o wspieranie badań naukowych oraz analiz nie tylko w sferze współpracy kulturowej, ale również polityki kulturowej.

Oferta uzyskania dofinansowania dla humanistów nie tylko obejmuje projekty grupowe. Istnieją formy uzyskania dofinansowania indywidualnego. Unia Europejska stworzyła i wspiera portal Euraxess, który powstał aby pomóc naukowcom w byciu mobilnym i w znajdywaniu pracy w innych ośrodkach naukowych. To właśnie baza ofert pracy jest jego najsilniejszym punktem - codziennie uaktualniana i nawet w dni weekendowe pojawiają się nowe anonse. Często ogłaszają się ośrodki, które potrzebują współpracowników przy projektach, które uzyskały dofinansowanie np. w ramach programu Marie Curie, również proponujące etaty dla profesorów czy też asystentów, ale nie tylko. Można tam znaleźć propozycje współpracy przy konkretnym projekcie badawczym, której efektem jest napisanie pracy doktorskiej. Prawdą jest, iż spora część ofert pracy zamieszczanych na tym portalu dotyczy specjalistów z kierunków ścisłych, jednak nie należy się zrażać, ponieważ i tu można znaleźć oferty dla humanistów.

Są to tylko małe przykłady możliwości, jakie obecnie mają humaniści. Programów jest więcej i na pewno oferta ta będzie się powiększać, ponieważ jest na nią duże zapotrzebowanie w europejskim środowisku naukowym.


 

 
Przydatne linki:

Raport „Nauki Humanistyczne w Polsce”: http://pau.krakow.pl/NaukiHumWPolsce.pdf

Projekty wielostronne LLP Grundtvig: http://grundtvig.org.pl/index.php/ida/6/

Projekt CVE: http://cve.com.pl/main_page.html

Strona programu Culture: http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Polski przewodnik po programie Culture:

Portal Euraxess: http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm

 


 

Autorzy: Magdalena Moś