Delegaci z samorządów wydziałowych wybrali nowego przewodniczącego i zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

Zmiany w składzie studenckiej reprezentacji

W związku z ukończeniem studiów obecnego przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu - Macieja Biskupskiego, delegaci z samorządów wydziałowych 10 czerwca wybrali nowego przewodniczącego. Został nim Jacek Szymik-Kozaczko. Wybory wygrał stosunkiem głosów 21 na "tak", przy 23 osobach głosujących. Jedna osoba była na "nie", jedna się wstrzymała. Nowy przewodniczący jest studentem II roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji. Do tej pory działał w Radzie Samorządu, pełniąc obowiązki przewodniczącego Komisji Prawnej.

Wraz z przewodniczącym został odświeżony skład zarządu Uczelnianej Rady Samorządu. Nowym przewodniczącym Komisji Prawnej został Krzysztof Masłowski (IV rok prawa). Martyna Rudka (III rok politologii w MSNP) zajmie się Komisją ds. Współpracy z Zagranicą. Z powodu ukończenia studiów przez Kamila Machurę, obecnego przewodniczącego Komisji Promocji, stanowisko to objął Tomasz Kiełkowski (IV rok politologii). Reszta składu Rady Studenckiej nie uległa zmianie, ponownie wybrani zostali: Piotr Goc (II rok zarządzania i marketingu) na przewodniczącego Komisji Socjalno-Ekonomicznej, Mikołaj Makowski (III kulturoznawstwa i III rok filologii polskiej) na przewodniczącego Komisji Kultury i Kontaktów Międzyuczelnianych, Magdalena Kral (IV rok psychologii) na przewodniczącą Komisji Dydaktycznej. Rada Samorządu w obecnym składzie będzie reprezentować społeczność studencką do czasu nowych wyborów, które nastąpią na początku przyszłego roku akademickiego.

Autorzy: Tomasz Kiełkowski