Stopnie i tytuły naukowe - Lipiec 2008

Doktoraty:

Dr Jerzy Kubacki Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Fizyki

Dr Dominika Drożdż-Gaj Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr Krystian Prusik Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Dr Katarzyna Lesiak Wydział Filologiczny

Dr Marzena Wysocka Wydział Filologiczny

Dr Aleksander Lamża Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Habilitacje:

Dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Dr hab. Mirosław Nakonieczny Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr hab. Anna Sitko Wydział Filologiczny