Wystawa w Muzeum Historii Katowic z okazji 40 lat Uniwersytetu Śląskiego

Szkic z dziejów

Muzeum Historii Katowic włączyło się w obchody uniwersyteckiego jubileuszu, organizując wystawę poświęconą śląskiej Alma Mater. Jej uroczyste otwarcie odbyło się 23 czerwca, a wernisaż uświetnił koncert Katowice/Lalka - esej na głos i kontrabas - o Hansie Bellmerze w wykonaniu Tadeusza Sławka i Bogdana Mizerskiego.

 

Foto: Archiwum UŚ
Inauguracja pierwszego roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim

 

 

Foto: Archiwum UŚ
1968 rok, władze Uniwersytetu Śląskiego,
w środku rektor prof. K. Popiołek

 

Wystawa przygotowana przez pracowników Muzeum, będących równocześnie absolwentami Uniwersytetu Śląskiego, jest jedynie wprowadzeniem do dziejów Uczelni. Pomimo zgromadzenia w 6 salach wystawienniczych setek pamiątek, wiele wydarzeń, osób czy realizowanych przedsięwzięć mogliśmy zilustrować jedynie jednym zdjęciem, dyplomem, dokumentem, afiszem. Po przeprowadzeniu rozległej kwerendy mamy świadomość, że znaczna część cennych pamiątek zaginęła lub pozostaje w prywatnych rękach.

 

Foto: Agnieszka Sikora
Wernisaż wystawy 40 lat Uniwersytetu Śląskiego.
Szkic z dziejów w Muzeum Historii Katowic 23 czerwca 2008 r.

 

 

Foto: Agnieszka Sikora
Podczas uroczystości prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek
otrzymał tytuł honorowego kustosza Muzeum Historii Katowic

 

 

Foto: Agnieszka Sikora
Autor wystawy, Jacek Siebel oprowadzał JM Rektora UŚ
prof. dr. hab. Janusza Janeczka

 

Ekspozycja ma układ chronologiczno-problemowy. Kolejne sale zatytułowaliśmy: "Powstanie Uniwersytetu", "Rozwój kontrolowany", "Pod skrzydłami władz partyjnych i wojewódzkich", "Od Solidarności do końca PRL-u", "W okresie transformacji", "Ostatnie lata". Najstarszymi eksponatami są dokumenty Komitetu Przygotowawczego Uniwersytetu Śląskiego, działającego w 1945 r., najmłodszymi - pamiątki z ostatnich lat, także materiały z 2008 r.

 

Foto: Agnieszka Sikora

 

 

Wystawa w Muzeum Historii Katowic

 

 

Wystawa w Muzeum Historii Katowic

 

 

Wystawa w Muzeum Historii Katowic

 

Wystawa kierowana jest do "szerokiego odbiorcy". Mamy nadzieję, że zainteresuje nie tylko pracowników, studentów czy absolwentów, ale też, a może przede wszystkim młodzież - przyszłych studentów. Z myślą o nich przygotowaliśmy "kącik multimedialny" oraz namiastkę uniwersyteckiej pracowni - laboratorium.

Wystawę można oglądać do 31 października 2008 r.

Autorzy: Jacek Siebel
Fotografie: Agnieszka Sikora, Archiwum UŚ