Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Lipiec 2008

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. "Studia Politicae Universitatis Silesiensis". T. 3. Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk, współpr. Olga Szura-Olesińska, tab., summ., Zsfg., 35 zł

Kazimierz Jóskowiak: Samorząd terytorialny w procesie integracji europejskiej. Polskie doświadczenia i wnioski na przyszłość, bibliogr., tab., summ., Zsfg., opr. twarda, 42 zł

LITERATUROZNAWSTWO. Monika Ładoń: "Bardzo proszę pamiętać, że ja byłem przeciw". Studia o Antonim Słonimskim, indeks, summ., res., 15 zł

Jan Piotrowiak: "Ciemny nurt mego życia...". O wyobraźni poetyckiej Władysława Sebyły, nota bibliogr., indeks, summ., Zsfg., opr. twarda, 30 zł

KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. Wizerunki wspólnoty. Studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej. Red. Zbigniew Kadłubek, Tadeusz Sławek, 20 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. "Non omnis moriar". Zmarli pracownicy Uniwersytetu Śląskiego 1968-2007. Red. Antoni Barciak

TEOLOGIA. Dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce. Red. Grzegorz Ignatowski, nota bibliogr., tab., summ., res.

FILOZOFIA. Aleksander Bańka: Desire Merciera teoria pewności, fot.

Piotr Świercz: Jedność wielości. Świat, człowiek, państwo w refleksji nurtu orficko-pitagorejskiego, bibliogr., indeks, Zsfg.

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na początku XXI wieku. Wybrane aspekty. Red. Mieczysław Stolarczyk, wykr., tab., summ., Zsfg., opr. twarda

Mariusz Kolczyński: Strategie komunikowania politycznego. Wyd. 2., bibliogr., indeks, schem., summ., Zsfg

FILOLOGIA KLASYCZNA. Stefan Zabłocki: Od starożytności do neohellenizmu. Studia i szkice. Red. Piotr Urbański, Tomasz Sapota, nota bibliogr., summ., argumentum

JĘZYKOZNAWSTWO. Polska polityka językowa w Unii Europejskiej. Materiały z VI Forum Kultury Słowa "Polska polityka językowa wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej" Katowice, 20-22 października 2005 roku. Red. Jacek Warchala, Danuta Krzyżyk, wklejka, fot., ilustr.

Quelques aspects de la reecriture. Red. Magdalena Wandzioch, streszcz., summ.

Agnieszka Jawór: "Homo scribens" i "homo legens" w polskim słownictwie i frazeologii, bibliogr., summ., rez.

Grzegorz Markowski: Perception du lexique specialise. Etudes d'efficacite de differents texts, bibliogr., aneks, tab., schem., wykr., ilustr., streszcz., sum.

MENTIBUS MEMORANDIS. Tom 4. Józef Rasek: Jerzy Wojciech Moroń (1921-1991), bibliogr., wklejka, fot., summ., Zsfg.

Tom 5. Profesor Alina Kowalska 1932-2001. Red. Krystyna Kleszczowa, Danuta Ostaszewska, wklejka, summ., Zsfg.

Tom 6. Michał Matlak: Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Pawlikowskim

KULTURA, SZTUKA, MUZYKA. Wstyd w kulturze. Kolokwia polsko-białoruskie. Red. Ewa Kosowska, Galina Kurylenka, Anna Gomóła, tab., summ., Zsfg.

PEDAGOGIKA. Ewa Syrek: Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze

Urszula Tabor: Biograficzne uwarunkowania rozwoju nauczyciela. Analiza jakościowa, bibliogr., tab., summ., Zsfg.

MATEMATYKA. "Annales Mathematicae Silesianae". T. 21. Editorial board

Podręczniki i skrypty

NAUKI o ZIEMI. Jan M. Waga, Małgorzata Wistuba, Marusz Rzętała: Geografia fizyczna Polski w ćwiczeniach i pytaniach. Zestaw ćwiczeń dla studentów II roku geografii, bibliogr., wklejka, wkładki, rys., tab., fot.