Konkurs fotograficzny na Wydziale Nauk o Ziemi

Ziemia w obiektywie

Z okazji obchodów Światowego Roku Planety Ziemi Wydział Nauk o Ziemi wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Geografów zorganizował, skierowany do studentów Uniwersytetu Śląskiego, konkurs fotograficzny "Ziemia w obiektywie". Przedsięwzięcie miało na celu przybliżenie młodym ludziom wiedzy o naszej planecie, dostrzeżenie jej piękna, osobliwości i problemów, z którymi musi się borykać. Oceną fotograficznych umiejętności uczestników konkursu 2 kwietnia zajęła się komisja, w skład której weszli: przewodniczący, fotograf - Arkadiusz Szcześniak, mgr Gabriela Sowa, dr Wiesława Krawczyk, dr inż. Leszek Kolondra, prof. UŚ dr hab. Andrzej Czylok, dr Włodzimierz Pawełczyk i prezes Studenckiego Koła Naukowego Geografów UŚ Bartosz Szadkowski. Komisja oceniła 66 prac nadesłanych przez 38 osób. Brała pod uwagę zarówno walory estetyczne jak i jakość techniczną fotografii. Utrudnieniem dla uczestników konkursu był zakaz modyfikacji zdjęć w jakimkolwiek programie graficznym. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu połączone z wręczeniem nagród laureatom nastąpiło 11 kwietnia w budynku Wydziału Nauk o Ziemi. Termin ten zbiegł się w czasie z polską inauguracją Światowego Roku Planety Ziemi. Podczas ceremonii dr Wiesława Krawczyk, w formie krótkiej prezentacji multimedialnej, przybliżyła problematykę tej inicjatywy, a następnie prodziekan ds. kształcenia dla kierunku geologii dr hab. Edward Głuchowski wręczył nagrody laureatom.

Laureaci konkursu fotograficznego "Ziemia w obiektywie":

W kategorii "MAKRO":
- I miejsce - Anna Zizius - Wydział Nauk o Ziemi
Wyróżnienia:
Adam Pala - Wydział Informatyki i Nauk o Materiałach,
Jakub Adamek - Wydział Nauk o Ziemi,
Marzena Gawenda - Wydział Nauk o Ziemi

W kategorii "PEJZAŻ":
- I miejsce - Katarzyna Zabiegło - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
- II miejsce - Łukasz Szubiński - Wydział Nauk o Ziemi
- III miejsce - Martyna Żurek - Wydział Nauk o Ziemi
Wyróżnienia:
Paweł Góras - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
Urszula Luta - Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych,
Sylwia Bania - Wydział Nauk o Ziemi.

W kategorii "CZŁOWIEK - TWÓRCA KULTURY"
- I miejsce - Jarosław Czakański - Wydział Nauk o Ziemi,
- II miejsce - Marcin Kolonko - Wydział nauk o Ziemi,
Wyróżnienie:
Adam Ziaja - Wydział Nauk o Ziemi.
Prace laureatów zostaną włączone do wystawy zorganizowanej z okazji Światowego Roku Planety Ziemi, a dodatkowo wybrane zdjęcia zamieszczone zostaną w specjalnym kalendarzu na rok 2009.
Wyróżnienie w kategorii "makro" - Marzena Gawenda
I miejsce w kategorii "makro" - Anna Zizius
Wyróżnienie w kategorii "pejzaż" - Urszula Luta
III miejsce w kategorii "pejzaż" - Martyna Żurek
Wyróżnienie w kategorii "makro" - Adam Pala
II miejsce w kategorii "pejzaż" - Łukasz Szubiński

Ziemia w obiektywie

I miejsce w kategorii 'makro' - Anna Zizius
I miejsce w kategorii "makro" - Anna Zizius

II miejsce w kategorii 'pejzaż' - Łukasz Szubiński
II miejsce w kategorii "pejzaż" - Łukasz Szubiński

III miejsce w kategorii 'pejzaż' - Martyna Żurek
III miejsce w kategorii "pejzaż" - Martyna Żurek

Wyróżnienie w kategorii 'pejzaż' - Urszula Luta
Wyróżnienie w kategorii "pejzaż" - Urszula Luta

Wyróżnienie w kategorii 'makro' - Marzena Gawenda
Wyróżnienie w kategorii "makro" - Marzena Gawenda

Wyróżnienie w kategorii 'makro' - Adam Pala
Wyróżnienie w kategorii "makro" - Adam Pala