Wybory prorektorów Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2008/2012

Prof. dr hab. Barbara Kożusznik wybrana na prorektora ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą
Prof. dr hab. Barbara Kożusznik wybrana na prorektora ds. studenckich,
promocji i współpracy z zagranicą

Prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski wybrany na prorektora ds. finansów i rozwoju
Prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski wybrany na prorektora ds. finansów
i rozwoju

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk wybrany na prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk wybrany na prorektora ds. nauki
i współpracy z gospodarką

Prof. dr hab. Czesław Martysz wybrany na prorektora ds. kształcenia
Prof. dr hab. Czesław Martysz wybrany na prorektora ds. kształcenia

Głosują: prorektor ds. finansów i rozwoju UŚ prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło i dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Maciej Sablik
Głosują: prorektor ds. finansów i rozwoju UŚ prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło
i dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Maciej Sablik

Wybory prorektorów Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2008/2012