Drodzy Czytelnicy!

W ubiegłym miesiącu wybrani zostali prorektorzy naszej Uczelni na kadencję 2008/2012, których sylwetki naukowe oraz listę dotychczasowych funkcji administracyjnych pełnionych na naszej Uczelni zamieszczamy w bieżącym numerze "Gazety...". Redakcja składa serdecznie gratulacje: pani prof. dr hab. Barbarze Kożusznik, prof. dr. hab. Stanisławowi Kucharskiemu, prof. dr. hab. Andrzejowi Kowalczykowi oraz prof. dr. hab. Czesławowi Martyszowi. Zachęcamy też do przeczytania rozmowy z rektorem - elektem prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem, w której porusza on tak istotne kwestie, jak m.in. planowane reformy, partnerstwo publicznych szkół wyższych z prywatnymi czy powołanie Akademickiego Centrum Kultury.

W kwietniu odbyło się spotkanie prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z kierownictwem MNiSW oraz przedstawicielami środowiska naukowego, w którym uczestniczył JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, przedstawiono wyniki prac Zespołu do Spraw Opracowania Założeń Reformy Systemu Nauki oraz Reformy Systemu Szkolnictwa Wyższego. Zdajemy sobie sprawę, że jest to temat bardzo istotny dla społeczności akademickiej. Jednak ze względu na cykl wydawniczy gazety, poprosiliśmy pana rektora o przygotowanie materiału dotyczącego poruszanych na spotkaniu kwestii do następnego numeru. W obecnym prezentujemy zbiór propozycji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dotyczących kierunków zmian w polskim szkolnictwie.

W tym numerze polecamy artykuł "Sprawdź, czy twoja ulica jest bezpieczna" dotyczący internetowej mapy przestępczości w aglomeracji śląskiej. Autorami mapy, czyli portalu crimi.pl, są dr Michał Gramatyka z Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji oraz dr Tomasz Powierża z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Z przyjemnością informujemy też, że ruszyła kampania "Studiuj w Katowicach" promująca 20 uczelni państwowych i prywatnych w naszym regionie, w tym oczywiście nasz Uniwersytet.

Ponadto przeczytacie Państwo relację z V edycji studenckiego festiwalu etiud studenckich Węgiel Student Film Festiwal, zorganizowanej przez Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego oraz wywiad ze znanym reżyserem i wykładowcą Wydziału prof. Filipem Bajonem.

Życzymy przyjemnej lektury!