Sprawdź, czy twoja ulica jest bezpieczna

Ruszyła internetowa mapa przestępczości w aglomeracji śląskiej. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce. Powstał we współpracy prawników Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UŚ oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

 

Sprawdź, czy twoja ulica jest bezpieczna

 

4 kwietnia na Uniwersytecie Śląskim, dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Zygmunt Tobor i szef śląskiej policji mł. insp. Zbigniew Stawarz podpisali porozumienie w sprawie dostarczania przez policję danych do portalu crimi.pl., internetowej mapy województwa śląskiego z ulicami, szlakami kolejowymi, parkami, parkingami i bezdrożami we wszystkich miejscowościach regionu. Pomysłodawcy i wykonawcy portalu - dr Michał Gramatyka z Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji oraz dr Tomasz Powierża z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii liczą, że pozwoli to na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, lepszą kontrolę pracy policji i poprawę relacji policji z mieszkańcami regionu. Na uroczystości obecny był wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji Grzegorz Schetyna.

 

Wystąpienie wiceprezesa Rady Ministrów Grzegorza Schetyny
Wystąpienie wiceprezesa Rady Ministrów Grzegorza Schetyny

 

Ideą systemu jest prezentowanie na portalu znaczników informujących o miejscu, rodzaju i czasie popełniania różnych przestępstw oraz ile razy w ich sprawie interweniowała policja. Odpowiednie ikonki wskazują na rodzaj wykroczenia: kradzież, rozbój, włamanie czy zabójstwo. Tak zebrane informacje pozwolą tworzyć nie tylko statystyki, ale również mapy wskazujące miejsca szczególnie niebezpieczne, które mieszkańcy powinni omijać.

Serwis jest realizacją zasad chicagowskiej szkoły socjologii, a podobne mapy uruchomiono także w innych krajach. Pomysł i technologię umożliwiającą prezentację tzw. mapy ciepła dostarczyła firma SmartEnough, która specjalizuje się w tworzeniu ciekawych i innowacyjnych serwisów internetowych. Dane dostarczane będą przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach. Nad merytoryczną poprawnością prezentacji danych oraz ich bezpieczeństwem czuwać ma Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego. Powstanie crimi.pl sfinansowała Unia Europejska. Grzegorz Schetyna wyraził nadzieję, że środki unijne będą mogły pokryć budowę takiego systemu w całej Polsce.

Autorzy projektu, realizowanego pod patronatem wojewody śląskiego, podkreślają, że strona nie zawiera żadnych danych osobowych ani dokładnych adresów, a na prośbę policji, lokalizacja na mapach będzie zbliżona (dokładność ma wynosić do kilkudziesięciu metrów). Nie ma też obawy, że na stronę trafią zastrzeżone informacje z policyjnego intranetu. System zawiera również numery kontaktowe policji, przypisane konkretnemu zdarzeniu. Obecnie dane w portalu pochodzą z ostatnich 2-3 miesięcy i mają być aktualizowane kilka razy w tygodniu. W prosty sposób można zatem dowiedzieć się, z kim należy rozmawiać na temat danego przestępstwa.

Autorzy: Agnieszka Sikora
Fotografie: Łukasz Adamczyk