Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWE KSIĄŻKI

Prace naukowe

LITERATUROZNAWSTWO. Maria Barłowska: Ossoliński, Moskorzewski, Sarbiewski - mowy pogrzebowe. Teksty w dialogu, indeks, fot., tab., schem., summ., rez., 14 zł

JĘZYKOZNAWSTWO. Ewa Straś: Kategoria intensywności we frazeologii języka polskiego i rosyjskiego, bibliogr., tab., summ., rez., 27 zł

PSYCHOLOGIA. Irena Pilch: Osobowość makiawelisty i jego funkcjonowanie w relacjach z ludźmi, wykr., 32 zł

Podręczniki i skrypty

RADIO. TELEWIZJA. FILM. Piotr Ślęzak: Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych i artystycznych, bibliogr., orzecznictwo, załącznik, 30 zł

ZAPOWIEDZI

Prace naukowe

HISTORIA. Zmarli pracownicy Uniwersytetu Śląskiego 1968-2007. Red. Antoni Barciak

FILOZOFIA. Krzysztof Szymanek: Argument z podobieństwa, bibliogr., indeksy, summ.

ETNOLOGIA. Renata Hołda: "Dobry władca". Studium antropologiczne o Franciszku Józefie I

Jolanta Skutnik: Muzeum sztuki współczesnej jako przestrzeń edukacji, bibliogr., indeks, summ., res., opr. twarda

POLITOLOGIA I EKONOMIA POLITYCZNA. "Studia Politicae Universitatis Silesiensis". T. 3. Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk, współpr. Olga Szura-Olesińska, tab., summ., Zsfg.

Kazimierz Jóskowiak: Samorząd terytorialny w procesie integracji europejskiej. Polskie doświadczenia i wnioski na przyszłość, bibliogr., tab., summ., Zsfg., opr. twarda

LITERATUROZNAWSTWO. Fire and Ice: the Dialectic of Order and Chaos. Red. Małgorzata Nitka, Piotr Dziedzic, bibliogr., streszcz., Zsfg.

KOMPARATYSTYKA LITERACKA i KULTUROWA. Dystans i zaangażowanie. Wspólnota - literatura - doświadczenie. Antologia przekładów. Red. Zbigniew Kadłubek, Tadeusz Sławek

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia bibliologiczne. T. 17: Centrum i pogranicze w polskiej kulturze wydawniczej i czytelniczej (wybrane aspekty badań bibliologicznych i szkice historyczne). Red. Elżbieta Gondek, Irena Socha, tab., indeks, summ., rez.

PRAWO. Instytucje prawa upadłościowego. T. 2. Red. Antoni Witosz,

PEDAGOGIKA. "Chowanna" 2008, R. LI (LXV), T. 1 (30): Jakości egzystencjalne wyzwaniem dla pedagogiki i edukacji. Red. Teresa Borowska, bibliogr., rys., tab., summ., 27 zł

Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka (szkic monograficzny). Red. Adam Stankowski, bibliogr., wykr., tab., schem., summ., Zsfg.

NAUKI o ZIEMI. Andrzej Różkowski: Historia badań i stan rozpoznania hydrogeologicznego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i obszarów przyległych, bibliogr., indeks, tab., rys., opr. twarda

Podręczniki i skrypty

LITERATUROZNAWSTWO. Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). Red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, bibliogr., indeks

NAUKI o ZIEMI. Józef Lewandowski, Waldemar Bardziński, Justyna Ciesielczuk, Zbigniew Małolepszy: Przewodnik do ćwiczeń z kartowania geologicznego (okolice Chęcin)