ZAPROSZENIE DO TAŃCA

Tańczenie związane jest nierozłącznie z całym człowiekiem, z jego „Ciałem i Duszą”. Taniec był zawsze związany z kształtowaniem cech ważnych w życiu osobistym, rodzinnym, uczuciowym, towarzyskim i społecznym.

Taniec jest naturalną potrzebą człowieka, dającą radość, zdrowie i odpoczynek. Tańczący uczestnicy zajęć naszej sekcji poznają i doświadczają sztuki, piękna, estetyki, wrażliwości, kultury, sportu, zdrowia, pożyteczności i przyjemności tańczenia. Potrzeba kulturalnej rozrywki nabyta zostaje przez odpowiednie wychowanie muzyczno-taneczno-duchowe. Zaniedbania tego nie naprawią żadne późniejsze zabiegi pedagogiczne. Właściwa percepcja sztuki, przynosząca głębokie przeżycia estetyczne jest możliwa tylko wówczas, gdy dany człowiek był w jakimś zakresie jej wykonawcą i twórcą.

Właściwe wprowadzanie muzyki do nauczania tańca podnosi jego wartość i atrakcyjność. Muzyka ma pobudzać ruch, wydobywać lekkość, swobodę, wdzięk i usuwać zmęczenie. Rytm i naturalna swoboda w wykonywaniu ćwiczeń tanecznych dodatkowo wpływają na psychikę i wywołują dobre samopoczucie i radość.

Człowiek tańczący z serca, z entuzjazmem i jednocześnie ze zrozumieniem sensu tańca aktywnie tworzy piękno, wyzwalając go z wnętrza duszy i ciała. To uwidacznia się na zewnątrz w postaci harmonijnego ruchu w relacji z sobą i z innymi osobami, zwykle płci przeciwnej.

Istota i rola tańca.

Różne są określenia tańca, a o to niektóre, np. według:

1. Cunningham – „Taniec jest po prostu ruchem w czasie i przestrzeni”.
2. W. Sorell – „Taniec to rzeźba w ruchu”.
3. E. J. Dalcrozea – „Taniec jest sztuką wyrażania uczuć ruchami ciała”.
4. Lamartinea – „Taniec jest poezją ruchu i melodią ciała”.
5. Sachs – „Taniec to rytmiczny ruch, nie wynikający z podniet pracy”.
6. M. Frienfals – „Taniec to każdy rodzaj cielesnej czynności, która jest zdolna oddziaływać estetycznie swą formą”.
7) Platon – „Taniec jest harmonią pięknej duszy i pięknego ciała”.

Każda definicja zawiera w sobie niedopowiedzenie. A jednocześnie wyjaśnia jakąś część prawdy, która jest bardzo ważna we wzajemnych relacjach.

Taniec wyrasta z myśli i uczuć jakie mają być wyrażone, a środkiem jest technika taneczna. „Tańczyć znaczy żyć - mówiła wielka tancerka hiszpańska Argentina. - Czego pragnę? Chcę przede wszystkim służyć tańcowi i realizować rzeczy, które są we mnie i które czynią mnie szczęśliwą”.

Rola i nauczanie tańca jest zagadnieniem złożonym, ale jakże ważnym w ogólnym procesie edukacji. Taniec jest cudownym sposobem spędzania wolnego czasu, zajęciem, które można wykonywać do późnej starości. Pełni ważną rolę w leczeniu ruchem (kinezyterapia), w nauczaniu form towarzyskich, w umuzykalnieniu, w nawiązywaniu nowych i w utrwalaniu starych znajomości, we właściwych obyczajach itd. Jest lekarstwem na nieśmiałość, samotność i kompleksy; w miarę zaawansowania wyrabia grację, elegancję i subtelność.

Początki sekcji tańca towarzyskiego.

Pomysłodawcą, twórcą i realizatorem programu sekcji tanecznej jest wykładowca i trener tańca towarzyskiego - Andrzej Jan Matyja.

sekcja tańca

W październiku 1999 roku rozpoczęły się pierwsze zajęcia z grupą studentów różnych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego. Wtedy urząd prezesa zajmował Marek Ćwiąkała, który zaproponował prowadzenie zajęć tanecznych w ramach nowej sekcji AZS (na razie tylko dla studentów i pracowników UŚ). Następnym prezesem AZS klubu uczelnianego został wybrany Aleksander Fangor, otwarty również na studentów innych uczelni oraz pozostałych chętnych. Powstało więc więcej możliwości, aby wprowadzić dodatkowo program „Mojej Akademii Tańca”. Dotychczas odbyły się już cztery konkursy tańca, zorganizowane, prowadzone i sędziowane przez mgr inż. A. J. Matyję.

Dużym sukcesem były dwa bale integracyjne, bezalkoholowe. Na zajęciach samej sekcji tanecznej uczestniczyło łącznie już około 140 osób.

Podziękować tu należy szczególnie dziekanom: Panu prof. dr. hab. Wiesławowi Banysiowi i Pani prof. dr hab. Władysławie Łuszczuk za udzielenie pomocy, w miarę możliwości danego wydziału. Dzięki nim mogliśmy zorganizować program taneczny w szerszym zakresie wg potrzeb środowiska akademicko-sportowo-tanecznego. Możliwości i zakres działania były również zależne od ilości środków, przeznaczonych do realizacji programu taneczno-sportowo-artystycznego.

Wierzymy, że w nowym roku akademickim 2001/2002 nastąpi realizacja nowych form działania naszej sekcji tanecznej (np. festiwal tańca itd.). Dziękując za początki (patrz zdjęcie) jesteśmy otwarci na większe możliwości dla nas wszystkich.

Zapraszamy serdecznie na zajęcia, które będą się odbywały:


we wtorki - godz. 17.00 – 18.30 (ul. Grażyńskiego 53, Katowice)
w piątki - godz. 17.00 – 18.30 (ul. Żytnia 10, Sosnowiec).

Do zobaczenia na zajęciach.

Autorzy: A.M.