WIZYTA PREZYDENTA RUMUNII W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM (12.07.2001 r.)

prezydent Rumuni

Prezydent Rumunii Ion Iliescu, goszczący w Polsce z oficjalną wizytą, przybył drugiego dnia do Katowic. Spotkał się tu m.in. z władzami miasta i województwa. Po południu w gmachu rektoratu Uniwersytetu Śląskiego uczestniczył w spotkaniu z rektorami i przedstawicielami szkół wyższych regionu. Spotkanie miało na celu pogłębienie kontaktu między szkołami wyższymi Polski i Rumunii.

Prezydent Rumunii z rektorem UŚ
Prezydent Rumunii z rektorem UŚ

Prezydentowi Iliescu towarzyszyli rektorzy kilku uniwersytetów rumuńskich. O edukacji właśnie mówiono głównie podczas spotkania. „W świecie, który się informatyzuje i którego bogactwo tworzy się poprzez wiedzę i warunki, jakie stwarzają nowe technologie, edukacja staje się oczywistym priorytetem” – mówił prezydent Rumunii w swoim wystąpieniu, podkreślając rolę kapitału ludzkiego w krajach przechodzących transformację.

Prof. Janusz Janeczek przedstawia zebranym informacje o Uniwersytecie Ślaskim
Prof. Janusz Janeczek przedstawia zebranym informacje o Uniwersytecie Ślaskim

Po wystąpieniach prezydenta Iliescu i rektora UŚ prof. Tadeusza Sławka, głos zabierali przedstawiciele poszczególnych uczelni wyższych regionu. Prezentacji dorobku Uniwersytetu Śląskiego dokonał Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu prof. Janusz Janeczek. Zaprezentowano oferty edukacyjne m.in. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Politechniki Śląskiej, Politechniki Opolskiej, Śląskiej Akademii Medycznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Akademii Muzycznej w Katowicach.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wielu wyższych uczelni
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wielu wyższych uczelni

Prezydent Iliescu spotkał się także z przedstawicielami dyplomacji rumuńskiej w Polsce. Uniwersytetowi Śląskiemu podarował kilka tytułów swoich publikacji książkowych.

Ion Iliescu odpowiada na przemówienie rektora UŚ, prof. T. Sławka
Ion Iliescu odpowiada na przemówienie rektora UŚ, prof. T. Sławka

Autorzy: MK, Foto: J. Adamczyk