Sala Koncertowa Filharmonii Śląskiej, 8 czerwca 2001 roku

PIĄTY KONCERT AKADEMICKI Z OKAZJI ŚWIĘTA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

W czwartek, 8 czerwca br., o godzinie 18.00 w Sali Koncertowej Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbył się Koncert Akademicki z okazji 33. rocznicy powołania Uniwersytetu Śląskiego — Święta Uniwersytetu.

Przypomnijmy: Uniwersytet Śląski powstał 8 czerwca 1968 roku, jako dziewiąty państwowy uniwersytet w Polsce, z połączenia katowickiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, której historia sięga roku 1928 i działającej od 1963 roku w stolicy Górnego Śląska Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gdy inaugurował pierwszy rok akademicki, posiadał cztery wydziały, kształcił 6 tysięcy studentów i zatrudniał ponad 200 nauczycieli akademickich. Pierwszym Rektorem Uniwersytetu Śląskiego (w latach 1968—1972) był historyk, prof. dr hab. Kazimierz Popiołek.

V Koncert Akademicki

Z inicjatywy urzędującego Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Pana Profesora Tadeusza Sławka, rokrocznie — począwszy od 1997 roku — odbywają się w Filharmonii Śląskiej Koncerty dla upamiętnienia rocznicy powstania Uniwersytetu. Gośćmi wcześniejszych Koncertów byli Panowie Profesorowie: Ireneusz Opacki z Wydziału Filologicznego, Marek Zrałek z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Kazimierz Ślęczka z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Cieszynie.

Gościem tegorocznego, piątego z kolei Koncertu był Pan Profesor Janusz Janeczek — geolog, mineralog. Od 1985 roku związany z Uniwersytetem Śląskim: w latach 1993—1999 był prodziekanem Wydziału Nauk o Ziemi, w kadencji 1999—2002 sprawuje funkcję Prorektora ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu Śląskiego; jest kierownikiem Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii.

We współpracy z badaczami z USA, Japonii, Francji i Danii zajmuje się geochemią i mineralogią naturalnych reaktorów jądrowych w Gabonie oraz tak zwanymi naturalnymi analogami składowisk odpadów promieniotwórczych. Od kilku lat tworzy zespół młodych badaczy zajmujących się składem mineralnym pyłów atmosferycznych oraz mineralogią środowiska.

Tematem niezwykle interesującego i ciepło przyjętego przez bardzo licznie zgromadzoną publiczność wykładu Pana Profesora Janusza Janeczka był czas w ujęciu geologicznym: „PUKAJĄC DO DRZWI KAMIENIA. Rozważania o czasie geologicznym” — taki tytuł nadał Pan Profesor swojemu wystąpieniu w Filharmonii.

W drugiej części Koncertu usłyszeliśmy po raz kolejny znakomitą Śląską Orkiestrę Kameralną pod dyrekcją Pana Profesora Jana Wincentego Hawela, która w bieżącym roku obchodziła 20-lecie swojego istnienia. Gratulacje dla Pana Profesora i całej Orkiestry.

A oto program muzyczny tego Koncertu:

1. Wolfgang Amadeusz Mozart — Divertimento D-dur, KV 136,
2. Piotr Czajkowski — Andante cantabile i Scherzo z Kwartetu D-dur, op. 11,
3. Mieczysław Karłowicz — Serenada C-dur, op. 2,
4. Wolfgang Amadeusz Mozart — Serenata notturna, KV 239.

Autorzy: Piotr Pradela