WYRÓŻNIENIE DLA STEFANA SZYMUTKI

Książka dr. hab. Stefana Szymutki pt.: Nagrobek ciotki Cili, wydana niedawno przez wydawnictwo Uniwerytetu Śląskiego, otrzymała honorową nagrodę Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych „Książka Wiosny 2001”, organizowanego przez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu, Radio „Merkury”, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, oraz Księgarnię Naukową Podgórna. Wśród wyróżnionych w tym samym czasie autorów znaleźli się także: Bronisław Bakuła, Liliana Bardijewska i Adam Kilian. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 19 czerwca br. w Poznaniu.

Nagrobek ciotki Cili to zbiór esejów, w których autor próbuje połączyć problematykę śląską z ogólnoludzką, doświadczenie osobiste i potoczne – z wiedzą książkową. Na co dzień Szymutko jest pracownikiem Zakładu Historii Literatury Poromantycznej w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej UŚ. Artykuły publikuje m.in. na łamach „FA-Artu” i „Opcji”. Fragmenty wyróżnionej książki – trzeciej w dorobku laureata – drukowane były wcześniej m.in. w „Res Publice Nowej”.

W następnym numerze „GU” zamieścimy rozmowę z autorem wyróżnionej książki.

Autorzy: MK