Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Październik 2001

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:


dr hab. Jan Noras WNS
dr hab. Piotr Żmigrodzki WFil.
dr hab. Jacek Gorczyca WBiOŚ
dr hab. Jerzy Nakielski WBiOŚ
dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski WP-A

Stopień naukowy doktora uzyskali:


dr Rafał Borysławski WFil.
dr Krystyna Warchał WFil.
dr Monika Bogdanowska WFil.
dr Oksana Małysa WFil.
dr Justyna Tymieniecka-Suchanek WFil.
dr Ewa Mazurkiewicz WFil.
dr Zbigniew Kadłubek WFil.
dr Katarzyna Gadomska WFil.
dr Marek Mazur WNS
dr Sabina Pawlas-Czyż WNS
dr Przemysław Koprowski WMFCh
dr Jolanta Sobera WMFCh
dr Tomasz Powierza WMFCh
dr Grzegorz Żmij WPiA
dr Sławomir Tkacz WPiA
dr Edyta Sierka WBiOŚ
dr Iwona Wendreńska WPiPs.
dr Arkadiusz Wąsiński WPiPs.
dr Violetta Rodek WPiPs.
dr Wojciech Zając WPiPs.
dr Anna Worsztynowicz WPiPs.
dr Tomasz Goryczka WT