Nowe książki

W Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego ukazały się:

P r a c e   n a u k o w e

KULTURA I SZTUKA. Dionizjusz Czubata: Współczesne legendy miejskie. Katowice 1993, rez., sum., zł 40 000,-

NAUKI POLITYCZNE. Społeczeństwo polskie w procesie demokratycznych przeobrażeń. Red. Janusz Sztumski. Katowice 1993, rez., sum., zł 40 000,-

SOCJOLOGIA. Dilemmas of Regionalism and the Region of Dilemmas. The Case of Upper Silesia. Ed. Marek S.Szczepański. Katowice 1993, streszcz., Zsfg., zł 45 000,-

FILOZOFIA. Janusz Czerny: Stany nieoznaczone" a zagadnienia otwartości epistemologicznej. Katowice 1993, sum., Zsfg., zł 25 000,

S k r y p t y

FIZYKA. Stanisław Juszczyk, Marek Gogołowicz: Własności magnetyczne nadprzewodników wysokotemperaturowych. Katowice 1993, rys., tab., lit., zł 50 000,-

Poza Wydawnictwem ukazały się:

LITERATURA STAROPOLSKA ŚREDNIOWIECZE-RENESANS-BAROK. Informator bibliograficzny dla studentów filologii polskiej. Oprac.Dariusz Rott, Renata Sadło, Piotr Wilczek, Katowice 1993.

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. Współczesne zagrożenia w strukturach społecznych (szkice badawcze z pedagogiki społecznej). Red.Ewa Syrek, Katowice 1993, bibl., rez., sum., Wyd. Wieczorek-Press.

Autorzy: Redakcja