Podziekowanie

PODZIĘKOWANIE


Wszystkim Państwu, którzy podjęli trud dalekiej podróży do Solca nad Wisłą, by pożegnać mego Męża ś.p. Zbigniewa Jerzego Nowaka, uczestniczyli w Mszy Żałobnej i w uroczystościach pogrzebowych, tym, którzy żegnali go w sercach swoich i także tym z Państwa, którzy w pięknych przemówieniach dali wyraz swej dla zmarłego Profesora przyjażni - serdecznie dziękuję.
Zofia Nowakowa