Konkurs fotograficzny Śląskiej Rady Okregowej ZSP, Rady Uczelnianej ZSP UŚ i Gazety Uniwersyteckiej

Wakacyjne wędrówki

Zachęcający efekt w postaci ciekawej wystawy pokonkursowej Uczelnianego Konkursu Fotograficznego zorganizowanego przez RU ZSP wiosną br., skłania do próby rozszerzenia i przekształcenia tej inicjatywy w imprezę cykliczną. Dlatego Śląska Rada Okręgowa ZSP, Rada Uczelniana ZSP US i Gazeta Uniwersytecka oałaszaia druga edycję Konkursu, ustalając dla niego temat: Wakacyjne Wędrówki.

Zaproszenie do konkursu kierujemy do wszystkich studentów i młodych pracownikow nauki śląskich uczelni, którzy pragną zaprezentować szerszemu gronu rezultaty swej pasji fotograficznej, zarowno z dziedziny tzw. fotografii artystycznej jak i zdjęcia o charakterze reporterskim.

Warunki uczestnictwa

1.W konkursie mogą uczestniczyć studenci i młodzi pracownicy naukowi śląskich uczelni.

2.Na konkurs należy nadsyłać fotografie czarno-białe lub barwne wykonane dowolną techniką fotograficzną w formatach od 15x24 cm do 30x40cm. Jeden autor może zgłosić do 10 prac. Zestawy wielozdjęciowe muszą się mieścić w nieprzekraczalnej liczbie 10 prac ogółem. W celu zapewnienia dobrej jakości druku prac nagrodzonych i wyróżnionych w Gazecie Uniwersyteckiej, pożądane jest aby prace czarno-białe w dużych formatach oraz wszelkie barwne dostarczone zostały także w wersji czarno-białych wglądówek o dobrej kontrastowości w formacie 13x18 cm lub 18x24 cm.

3.Wszystkie prace powinny być na odwrocie czytelnie opisane: tytułem słownym lub numerem porządkowym, datą i miejscem wykonania oraz imieniem i nazwiskiem, adresem, uczelnią, wydziałem i kierunkiem studiów autora, także (w razie możliwości) numerem telefonu.

4. Prace odpowiednio zabezpieczone w sztywnym opakowaniu należy dostarczyć do: Śląskiej Rady Okręgowej ZSP, Katowice, u1.3 Maja nr 7, pokój 111 lub do Rady Uczelnianej ZSP UŚ, Katowice, ul.Bankowa 14, pok.517 z dopiskiem "Konkurs Fotograficzny".

Prawa i obowiązki organizatorów

Nadesłane prace będą traktowane z najwyższą starannością. Organizatorom przysługuje prawo do nieodpłatnej reprodukcji zdjęć w celu promocji konkursu. Zastrzegają sobie także prawo eksponowania prac konkursu w innych ośrodkach akademickich i wystawienniczych oraz niedopuszczenia do konkursu prac nie spełniających wymagań niniejszego regulaminu.

Jury i nagrody

Oceny prac i rozdziału nagród dokona jury złożone ze znawców fotografii. Między najlepszych autorów prac jury rozdzieli trzy nagrody w postaci profesjonalnych materiałów fotograficznych. Łączna wartość trzech głównych nagród wynosi 3 mln złotych. Dla pozostałych uczestników przewidziane są wyróżnienia i liczne nagrody pocieszenia. Prace nagrodzone i wyróżnione będą publikowane w Gazecie Uniwersyteckiej UŚ i honorowane wg obowiązujących w niej stawek. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni listownie (lub telefonicznie) o werdykcie jury.

Terminarz konkursu

Przyjmowanie prac - do 11 stycznia 1994 roku

Powiadomienie autorów prac o werdykcie jury - do 18 stycznia 1994 roku

Otwarcie wystawy pokonkursowej - 25 stycznia 1994 roku.

Zwrot prac po ekspozycji - 31 maja 1994 roku.

Zapraszamy.

Autorzy: Redakcja