W Cieszynie - 8 - 9 listopada - seninarium o sztuce

"Dzisiaj pójdę do teatru"

W Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie powstał pomysł zorganizowania seminarium poświęconego sztuce dla dziecka ze szczególnym uwzględnieniem teatru dla dzieci. Współczesne życie i praktyka szkolna wymagają od nauczycieli szerokiego i jednocześnie pogłębionego przygotowania merytorycznego. Nauki pedagogiczne wysuwają na plan pierwszy szeroka pojętą twórczość jako element wychowawczy i dydaktyczny. Badania i obserwacje wykazały jej ogromny wpływ na rozwój osobowości człowieka. Szczególne miejsce zajmuje teatr jako dziedzina, z istoty swej, łącząca wiele przestrzeni twórczych, od plastyki, przez muzykę i taniec, po słowo i literaturę. Współdziałanie wielu osób przy tworzeniu jednego spektaklu i partnerstwo, wyobraźnia i pamięć grają tu niepoślednią rolę i mają niezwykłe walory wychowawcze i dydaktyczne.

Ambicją organizatorów jest zaprezentowanie przyszłym nauczycielom kierunków poszukiwań w sztuce dla dziecka i możliwości jakie tkwią we właściwie rozumianej twórczości dla dzieci. Seminarium ma nie tylko poszerzyć wiedzy na ten temat, ale także rozbudzić wyobraźnię i chęć poszukiwań nowych dróg pracy z dziećmi.

Ale oczywiście nie będzie to impreza zamknięta, wewnątrzuczelniana. Przeciwnie, ma ona być świętem dzieci. Po dwóch wielkich cieszyńskich festiwalach: "Viva il canto" i "Na Granicy" dzieci będą miały coś dla siebie. Zapraszamy bowiem najbardziej znane teatry i najciekawsze widowiska ostatnich kilku lat.

Samo seminarium będzie trzypłaszczyznowe: prezentacja konkretnych spektakli teatralnych, warsztaty prowadzone przez specjalistów różnych dziedzin twórczości oraz wyklady i spotkania z twórcami.

Gości będziemy mieli znakomitych: prof.dr hab. Henryk Jurkowski, wieloletni przewodniczący światowego związku lalkarzy - UNIMA i autor jedynej w świecie pełnej historii teatru lalek; legendarni twórcy eksperymentalnego teatru dla dzieci na przełomie lat 60-tych i 70 - tych poznańskiego Marcinka: reżyser Wojciech Wieczorkiewicz i dramaturg Krystyna Miłobędzka; znany na Śląsku reżyser Edmund Wojnarowski; reżyser - wizjoner Włodzimierz Felenczak.

Warsztaty poprowadzą tak wybitne osobowości, jak Władysław Komendarek zajmujący się muzyką elektroniczną, Rajmund Strzelecki, scenograf mocno związany z teatrem lalek, Wiesfaw Karolak, mający na swym koncie wiele wspaniałych działań plastyczno-teatralnych z dziećmi.

Przyjadą także: Marek B.Chodaczyński, reżyser znany z nazwiska konsultant lalkowy "Polskiego Zoo", Dorota Dąbek, doskonała aktorka - lalkarka, Piotr Tomaszewski, wykładowca PWST w Warszawie zajmujący się plastyką ruchu i aktor bielskiej Banialuki, czy wreszcie Zbigniew Łuczyński, aktor i prezenter krakowskiej telewizji, prowadzący także zajęcia dykcyjne.

Jeśli chodzi o teatry, gościć będzie w Cieszynie sławny nie tylko w Polsce, ale i za granicami kraju poznański Teatr Wierzbak, który pokaże m.in. swój legendarny spektakl pt."Wypukły". Będzie

Tadeusz Wierzbicki, poeta, reżyser i aktor w jednej osobie, ze swoim pełnym uroku teatrem świateł Małe "i". Bielska Banialuka zaprezentuje widowisko "Krawiec Pan Niteczka" i znany już na świecie spektakl "Opowieść,o chłopcu i wietrze". Przyjadą też teatry ze Sląska: "Ateneum" z Katowic i Teatr Dzieci Zagłębia z Będzina.

I wreszcie, na dziedzińcu Filii UŚ w Cieszynie będzie prezentowane widowisko plenerowe teatru Ognia i Papieru Grzegorza Kwiecińskiego, artysty znanego i kontrowersyjnego.

"Dzisiaj pójdę do teatru" jest sponsorowane przez Ministerstwo Kultury i sztuki, studencki klub Panopticum i redakcję "Filii". Mamy jednak nadziej, że lista sponsorów nie jest jeszcze zamknięta.

Jak widać, program cieszyńskiej imprezy jest ciekawy i różnorodny. Dobrze też, że Filia US, stanie się, choć przez chwilę, centrum kultury tworzonej z myślą o dzieciach.

Wszystkich zaintersowanych gorąco zapraszamy w dniach 8 - 9 listopada br. do Cieszyna. Warto przyjechać.