Gość z Lyonu

27 stycznia br. gościem Centrum Techniki Obliczeniowej, był dr Wojciech Wójcik z Centrum Obliczeniowego Instytutu Fizyki Jądrowej w Lyonie . Dr Wójcik wygłosił wykład poświęcony intensywnym obliczeniom z wykorzystaniem zestawu stacji roboczych IBM i HP (projekt BASTA - Batch Stations). Przedstawił także organizację, wyposażenie i zadania ośrodka w Lyonie.

Autorzy: K.F.