Na wręczenie doktoratu H. C. do Skopje

W chwili zamykania niniejszego numeru "Gazety" do Skopje w Macedonii udała się delegacja UŚ aby wręczyć przyznany w 1989 roku doktorat honorowy naszej uczelni wybitnemu slawiście prof. Bożidarowi Vidoeskiemu. Prof. Vidoeski z różnych powodów, także ze względu na podeszły wiek i okresowe pogorszenia stanu zdrowia nie mógł przyjechać do Katowic.

Obok rektora prof. Maksymiliana Pazdana w skład delegacji weszli prorektor prof. Marian Pulina oraz dziekan Wydziału Filologicznego prof. Tadeusz Miczka. Prof. Miczka obiecał nam złożyć sprawozdanie w kwietniowym wydaniu "GU" z uroczystości promocji doktorskiej . Prof. Vidoeskiego.

Autorzy: K.F.