Hotel akademików w Cieszynie

W styczniu filia w Cieszynie wzbogaciła się o nowy obiekt - "Hotel Akademików" - budowany od 1987 roku. Ukończono go przy wydatnej pomocy Działu Inwestycji Szkolnictwa Wyższego. Pierwotnie miał to być hotel asystencki. Jednakże rodziny asystentów zajmują obecnie tylko 18 mieszkań. Natomiast w nowym obiekcie 40 pokojów 1 i 2 osobowych o dosyć wysokim standardzie oczekuje na gości krajowych i zagranicznych - przede wszystkim uczestników różnego rodzaju konferencji, sympozjów i seminariów. Już obecnie zgłoszono 5 międzynarodowych spotkań (najbliższe anglistów - w kwietniu).

Cieszyńska filia, dysponująca bardzo dobrą bazą materialną - hotele, stołówka, obiekty sportowe - ma szansę stać się atrakcyjnym centrum konferencyjnym. Idei tej sprzyja korzystne usytuowanie miasta przy granicy na styku narodów i kultur.

Uniwersytecki "Hotel Akademików" już dziś zaprasza; adres - Cieszyn, ul. Paderewskiego 5., tel. Biura 209301 w. 360.

Autorzy: K.F.