Prostujemy - przepraszamy

W poprzednim, lutowym wydaniu "GU" zdarzyła się przykra, "szkolna" wpadka. Informując o katowickiej sesji poświeconej 500-leciu polskiego parlamentaryzmu, której współorganizatorem była nasza uczelnia, napisaliśmy - na podstawie programu - iż referaty wygłosili profesorowie Andrzej Ajnenkiel, Juliusz Bardach i Józef Ciągwa. Tymczasem prof. Juliusz Bardach zachorował i nie mógł przyjechać do Katowic. Organizatorom udało się zaprosić innego wybitnego historyka państwa i prawa - prof. Stanisława Grodziskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, natomiast nie udało się wprowadzić tej zmiany do części wydrukowanych już programów. Nasz redakcyjny sprawozdawca sesji - sposobiący się do profesji dziennikarskiej - otrzymał dotkliwą nauczka przekonując się, iż program to jeszcze nie rzeczywistość. Czytelników a przede wszystkim profesora (Stanisława Grodziskiego (którego znakomite wykłady z historii państwa i prawa Polski pamiętają studenci prawa z czasów katowickiej filii UŚ) – serdecznie przepraszamy.

Autorzy: K.F.