Nowe książki

W Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego ukazały się:

Prace naukowe

HISTORIA. Maria Wanda Wanatowicz: Społeczeństwo polskie wobec Górnego Śląska, Katowice 1992, bibl., sum., Zsfg., zł 35000,-

FILOZOFIA. Adolf E. Szołtysek: Metafizyczność języka, Katowice 1992, bibl., indeks nazwisk, sum., zsfg., zł 40000,-

LITERATUROZNAWSTWO. Jan Jakóbczyk: "O tym, jak Młoda Polska posiwiała" (Proza młodopolska wobec rewolucji 1905 roku, Katowice 1992, rez., sum., zł 40000,-

Szkice o twórczości Wacława Iwaniuka. Red. Ireneusz Opacki przy współudziale Zdzisławy Mokranowskiej, Katowice 1992, bibl., indeks nazwisk, rez., sum., zł 30000,-

Effacement des genres dans la littrature du XIX et du XX sicles. Red.Aleksander Abłamowicz, Katowice 1992, streszcz., sum., zł 35000,-

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. T.16: Literatura rosyjska wobec modernizmu i awangardyzmu. Red.Barbara Stempczyńska, Katowice 1992, rez., sum., zł 25000,-

JĘZYKOZNAWSTWO. Ewa Miczka: Les mcanismes smantico-rhetoriques de la coherence du commentaire politique, Katowice 1992, bibl., aneks, tab. , schem. , streszcz. , sum., zł 25000,-

Helena Synowiec: Sprawność językowa uczniów w śliskim środowisku gwarowym (Problemy, badania, konsekwencje dydaktyczne), Katowice 1992, bibl., rez., sum., zł 35000,-

KULTURA I SZTUKA. Ewa Wąchocka: Między sztuki a filozofii (O teorii krytyki artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza, Katowice 1992, indeks nazwisk, rez., sum., zł 25000,-

PRAWO. : Rozprawy z prawa cywilnego i ochrony środowiska ofiarowane profesorowi Antoniemu Agopszowiczowi, Katowice 1992, zł 80000,-

Józef Nowacki: Prawo publiczne - prawo prywatne, Katowice 1992, bibl., rez., Zsfg., zł 30000,-

Tadeusz Widła: Ocena dowodu z opinii biegłego, Katowice 1992, lit., sum., Zsfg., zł 30000,-

PSYCHOLOGIA. Barbara Kożusznik: Człowiek i zespół. Psychologiczna problematyka autonomii i uczestnictwa, Katowice 1992, bibl., tab., schem., rez., zł 35000,-

PEDAGOGIKA. Piotr Paweł Barczyk: Aktywność kulturalno-oświatowa polskich instytucji pozaszkolnych na Górnym Śląsku (1848-1939). Katowice 1992, indeks nazwisk, indeks nazw, rez., zsfg., zł 45000,-

BIOLOGIA. : Acta Biologica Silesiana. T.20/31: Brain and endocrine glands in the model experimental studies. Katowice 1992, tab., rys., fot., streszcz., rez., zł 25000,-

Ryszard Ciepał: Przenikanie S, Pb, Cd, Zn, Cu i Fe do biomasy oraz gleby ekosystemu leśnego (na przykładzie wschodniej czyści województwa katowickiego). Znaczenie bioindykacyjne, Katowice 1992, tab., rys., sum., rez., zł 25000,

Sędzimir M. Klimaszewski, Wacław Wojciechowski: Relationships of recent and fossil groups of Sternorrhyncha as indicated by the structure of their forewings, Katowice 1992, rys., bibl., streszcz., rez., zł 15000,-

Skrypty

GEOGRAFIA. Krystyna Dwucet, Waldemar Krajewski, Jerzy Wach: Rekultywacja i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego, Katowice 1992, tab., rys., bibl., zł 25000,-

Poza Wydawnictwem UŚ ukazały się:

Marek S. Szczepański: Pokusy nowoczesności. Polskie dylematy rozwojowe, Andrzej Matczewski Publisher - Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1992 (ceny nie oznaczono).

Przypominamy: pracowników UŚ wydających książki poza Wydawnictwem UŚ prosimy o sygnalizowanie tego faktu redakcji abyśmy mogli w niniejszej rubryce informować o ich dokonaniach autorskich.

Autorzy: Redakcja