Nagroda dla dr A. Nawareckiego

Miło nam poinformować, iż wśród laureatów dorocznych prestiżowych nagród wydziałów Polskiej Akademii Nauk znalazł się wychowanek i pracownik polonistyki UŚI, adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury dr Aleksander Nawarecki, którego Wydział I Nauk Społecznych PAN uhonorował nagrodą im. Aleksandra Brucknera w dziedzinie literatury i filologii za pracę pt.: "Czarny karnawał. "Uwagi śmierci niechybnej" księdza Baki poetyka tekstu i paradoksy recepcji" - wyd. Ossolineum. Z "Rzeczpospolitej" przytaczamy omówienie pracy: "Poświęcona jest ona Tyjącemu w XVIII wieku poecie, pisarzowi, jezuicie Józefowi Bace. Jego działalność pisarska łączyła się z pracą kaznodziejską, a zwłaszcza misyjną. Większość jego dzieł zaginęła. Książka wskazuje, iż gdyby nie Baka to nie istniałby pewien szczególnie polski sposób myślenia o związkach między życiem i śmiercią. Baka dzięki Nawareckiemu okazuje się niesłychanie ważnym poetą i myślicielem, którego miejsca i roli w kulturze polskiej nikt kto przeczyta książkę nie ośmieli się zakwestionować".

Autorzy: K.F.