Komunikat nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej

Wyborco - do dzieła!

WYBORCO - DO DZIEŁA

Senat UŚ na swym posiedzeniu 19 stycznia zatwierdził regulamin wyborczy określający zasady czekających nas jeszcze przed wakacjami wyborów władz rektorskich i dziekańskich. Wynika z niego, iż 200-osobowe uczelniane kolegium elektorów wybierze rektora US 20 maja. Elektorzy muszą do 5 maja zgłosić Uczelnianej Komisji Wyborczej kandydatury na rektora. Prorektorzy zostaną wybrani 28 maja. Dziekanów powinniśmy wybrać między 7-9 czerwca, a prodziekanów - 7-17 czerwca. Kadencja nowych władz rozpocznie się 1 września. Senat postanowił, iż dla uproszczenia procedury przy okazji wyborów władz dziekańskich i rektorskich, przeprowadzone zostaną także wybory reprezentantów naszej uczelni (10 osób) do kolegium elektorskiego, które wybierze członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Uczelniana Komisja Wyborcza będzie sprawować nadzór także nad tymi wyborami.

KOMUNIKAT NR 1 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Na podstawie § 7 ust. 2 Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu Uniwersytetu Śląskiego, Uczelniana Komisja Wyborcza powołuje następujące pozawydziałowe Komisje Wyborcze:

1. Pozawydziałowa Komisja Wyborcza dla nauczycieli akademickich jednostek wspólnych, ogólnouczelnianych, międzywydziałowych (SPNJO, SWFiS, SINJA, Ośr.Alliance, Kolegium Języka Biznesu): przewodniczący mgr Barbara Mierzyńska - kierownik SPNJO, członkowie - mgr Teresa Zawadzka - SINJA, mgr Anna Szwenk - Alliance Francaise;

2. Pozawydziałowa Komisja Wyborcza dla pracowników Biblioteki Głównej, bibliotek wydziałowych i instytutowych, Wydawnictwa, CTO: przewodniczący - mgr Justyna Ebisz Biblioteka Główna, członkowie - mgr inż. Andrzej Daniel - CTO, mgr Grażyna Tetela Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi;

3. Pozawydziałowa Komisja Wyborcza dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Cieszynie: przewodniczący - dr Joachim Liszka - dyrektor odm. filii, członkowie - mgr inż. Józef Gurbiel - kierownik Działu Aparatury, mgr Barbara Majewska - Biblioteka Filii;

4. Pozawydziałowa Komisja Wyborcza dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych: w Sosnowcu, we wszystkich wydziałach w Katowicach, w administracji centralnej, w ZBA, Transporcie, Agendach Kulturalnych, Drukarni, osiedlach akademickich (z wyjątkiem osiedla w S-cu): przewodniczący - mgr Kazimierz Cygan - główny specjal. ds. socjalnych, członkowie - mgr Dorota Suchoń - kierownik Działu Organizacyjno-prawnego, mgr Feliks Żogała - kierownik Inspektoratu BHP i OP.

Autorzy: Redakcja