Impreza bożonarodzeniowa

l7,grudnia 1992 roku Towarzystwo Polsko-Austriackie przy filii US w Cieszynie zorganizowało koncert recytatorski aktorki Renaissance-Theater w Berlinie - Lee-Elisabeth Langner. Na program złożyły się utwory liryczne o tematyce bożonarodzeniowej autorów austriackich i niemieckich. W imprezie, która wzbudziła duże zainteresowanie w cieszyńskim środowisku uniwersyteckim, uczestniczył m.in. konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie - dr Holscher.

Autorzy: er.