Zmarł prof. Manfred Lachs Doktor H. C. Uniwersytetu Śląskiego

Prasa codzienna poinformowała, że 14 grudnia w Hadze zmarł w wieku 79 lat Profesor Manfred Lachs - doktor honoris causa naszej uczelni, sędzia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, były przewodniczący tego trybunału.
Prof. Lachs w 1937 roku uzyskał stopień doktora praw Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wojnie pracował na Uniwersytecie Warszawskim, którego był profesorem i w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Był także wysokim urzędnikiem w MSZ a następnie w agendach ONZ. W 1967 roku został wybrany sędzią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, którą to funkcję pełnił przez wiele kadencji będąc także przewodniczącym Trybunału. Swymi pracami oraz praktyczną działalnością na forum Trybunału zdobył sobie autorytet wybitnego specjalisty prawa międzynarodowego.
W 1987 roku - roku 20-lecia istnienia UŚ - uczelnia nasza obdarzyła Go tytułem doktora honoris causa. Miał wiele życzliwości dla Uniwersytetu Śląskiego, zwłaszcza dla Wydziału Prawa i Administracji, przyczyniając się znacznie do stworzenia i wzbogacenia naszego księgozbioru prawniczego.
Autorzy: Redakcja