Wielopostrzeganie doświadczenia ze zintegrowaną pedagogiką muzyczną

10 grudnia odbyła się w cieszyńskiej filii sesja naukowo-artystyczna pt. "Poliestetyczne treści kształcenia w przedmiotach artystycznych". Organizatorem sesji był Międzyinstytutowy Zakład Metodyki Wychowania Muzycznego oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Sekcji ISME.

Wychowanie poliestetyczne stanowi nowy kierunek działań naukowych i dydaktycznych w Europie, zapoczątkowany przez Wolfganga Roscher`a w roku 1970 (Salzburg). Nasza uczelnia jako pierwsza w Polsce przygotowała sesję poświęconą tej nowej tematyce. Celem sesji było szukanie nowych rozwiazań naukowych i metodycznych w realizacji poliestetycznych treści a zarazem właściwych polskiej dydaktyce i programowi kształcenia przedmiotów artystycznych.

Autorzy: K.F.