Dar ze Szwecji

Działacz polskiego Instytutu Ewangelickiego w Szwecji inż. Stanisław Siostrzonek znany na Śląsku jako dobroczyńca, ofiarujący różnym instytucjom dary, m.in. medyczne, ostatnio nawiązał kontakt z Filią Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Krótko przed świętami Bożego Narodzenia przekazał uniwersyteckiej bibliotece cenny dar książkowy. Dzięki niemu posiadamy w Cieszynie prawie komplet paryskiej "Kultury", "Zeszytów Historycznych" i innych publikacji, także encyklopedię Brockhausa, publikacje szwedzkie i in.

Jak zapowiada inż. Siostrzonek, w 1993 roku bibliotece Filii zostaną przekazane dalsze cenne pozycje czasopiśmiennicze i książkowe.

Autorzy: er.