500 lat parlamentaryzmu polskiego

18 stycznia 1493 roku król Jan 0lbracht zwołał pierwszy polski Sejm. W Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się 18 stycznia br. sesja poświęcona 500-leciu parlamentaryzmu polskiego. Zorganizowana została przez Związek Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw, Fundację Eberta, wojewodę katowickiego oraz nasz uniwersytet. Salę licznie zapełniła młodzież oraz pracownicy naukowi i goście zainteresowani tematyką wykładów, obejmującą historię parlamentaryzmu I, II i III Rzeczypospolitej. Referaty wygłosili historycy Andrzej Ajnenkiel, Juliusz Bardach i Józef Ciągwa. 0 współczesnym parlamentaryzmie i Małej Konstytucji mówili posłowie Lech Mażewski i Irena Lipowicz. Sesji przewodniczył prezes Związku Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw, a zarazem prezydent Bytomia - Janusz Paczocha.

Autorzy: K.F.