Wielka premiera on the air

20 stycznia 1993 roku rozpoczęto działalność uniwersyteckie "Radio R" (przekształcone z radia "Rezonans"). Radio zaprasza do słuchania w paśmie UKF FM 71,00 MHz. Audycja premierowa rozpoczęła się w środę 20 stycznia o godzinie 18.00. Pory codziennych emisji, w pierwszych tygodniach : 6.00l2.0o i od godz. l8.00 do 24.00. W programie: muzyka, informacje, publicystyka, także kulturalna, głównie lokalna oraz reklama. Ponadto radio-bazar i radio-pomoc. Na starcie życzymy radiowcom nowej rozgłośni, sukcesu i już dziś zapowiadamy informację o radiu - w następnym numerze "GU".

Poprzedniego dnia - 19 stycznia - Senat UŚ zaakceptował podjęcie starań o powołanie spółki radiowej w składzie: Uniwersytet Śląski oraz zarządy 4 miast - Sosnowca, Będzina, Czeladzi i Dąbrowy Górniczej - która będzie właścicielem "Radia R". Senat postanowił wrócić do tej sprawy na następnym posiedzeniu dla przeanalizowania szczegółowych warunków udziału UŚ w spółce, tak aby m.in. był zagwarantowany udział Samorządu Studenckiego w radzie programowej (nadzorczej?) przyszłego radia i - oczywiście - w zyskach.

Autorzy: K.F.