Współpraca uniwersytecko - muzealna

W tygodniu rozpoczęcia drugiego semestru, 19 lutego 1993 roku otwarta zostanie w Muzeum Śląskim w Katowicach przy Al. Korfantego wystawa pod tytułem "Oblicza sztuki protestanckiej na Górnym Śląsku". Wystawa jest owocem współpracy naukowej Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, Muzeum Śląskiego oraz Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Niecodzienna to wystawa: przedstawia temat dziejów artystycznych i kulturowych naszego regionu szerszej publiczności, a pewnie i słuchaczom naszej uczelni niemal nieznany. Pokazane zostaną dzieła architektury (fotogramy), malarstwa, rzeźby i złotnictwa, także liczne starodruki. Wiele z nich posiada wybitne walory artystyczne, wszystkie zaś składają się na obraz zjawiska jedynego w swoim rodzaju. Reformacja, bardzo żywa na Górnym Śląsku w XVI wieku, trwająca także w następnych wiekach, wyraziła się w interesującej twórczości artystycznej o głębokich treściach ideowych.

Zabytki pochodzą ze zbiorów ewangelickich parafii górnośląskich, z Muzeum Śląskiego w Opawie, Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach. Towarzyszy wystawie obszerny katalog ilustrowany zawierający opracowania syntetyczne zagadnienia. Zapraszamy.

Autorzy: E.Ch.