Nowe książki - Grudzień 1996

P r a c e    n a u k o w e

FILOZOFIA.

"Folia Philosophica". Vol. 14. Red. Józef Bańka. Katowice 1996, sum., rez., 6, 5o zł

TECHNIKA. "Prace Wydziału techniki". Vol. 29. Systemy informacji naukowo-technicznej. Katowice 1996, sum., rez., lit., rys., zał., 6, oo zł

S k r y p t y

PRAWO.

Aleksander Lipiński: Prawo geologiczne i górnicze (skrypt dla studentów IV roku prawa). Katowice 1996, 10, oo zł

C z a s o p i s m a

PEDAGOGIKA. "Chowanna" 1996, t. 1-2 (6-7), (półrocznik), red. nacz. Henryk Moroz, bibl., sum., 9, oo zł