Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Grudzień 1996

Nominację na stanowisko profesora zwyczajnego otrzymał
prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź - WNoZ

Tytuł naukowy profesora otrzymał
prof. dr hab. Ryszard Mańka - WMFCh

Stanowiska profesora nadzwyczajnego UŚ otrzymali:
prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk - WFil.
prof. dr hab. Bogdan Zeler - W. Fil.

Stopień doktora habilitowanego uzyskała
dr hab. Grażyna Chełkowska - WMFCh

Stopień doktora uzyskał
dr Marek Pokuta - WBiOŚ