KOMISJE SENACKIE

Oto ostateczny skład komisji Senatu ustalony na jego drugim posiedzeniu - 5 listopada. Brak wskazania przewodniczącego oznacza, że Komisja jeszcze nie wyłoniła go ze swego składu.

Komisja ds. Badań Naukowych

prof. dr hab. Tadeusz Miczka - WFil. - przewodniczący, prof. dr hab. Grzegorz Racki - zastępca - WNoZ, prof. Eugeniusz Delekta - zastępca - Filia w Cieszynie, dr hab. Marian Surowiec - WT, prof. dr hab. Lech W. Zacher - WRTV, prof. dr hab. Dorota Ekiert- Grabowska - WPiPs. ; prof. dr hab. Wiesław Banyś - WFil., prof. dr hab. Stanisława Kalus - WPiA, prof. dr hab. Paweł Migula - WBiOś., prof. dr hab. Kazimiera Wódz - WNS, prof. Helena Danel-Bobrzyk - WP-A, prof. dr hab. Adam Jonkisz - WP-A, prof. dr hab. Andrzej Ślebarski - WMFCh, prof. dr hab. Piotr Wojtylak - WMFCh, dr Jan Heimann - Solidarność

Komisja ds. Dydaktyki

prof. dr hab. Olga Wolińska - przewodnicząca - WFil., prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek - zastępca - WPiA, prof. dr hab. Dariusz Badura - WT, dr Julian Dudek - WT, dr Ewa Gębicka - WRTV, dr Marek Adamiec - WPiPs, dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk - WFil., dr hab. Józef Zarek - WFil., dr hab. Edward Głuchowski - WNoZ, dr hab. Teresa Kurowska - WPiA, prof. dr hab. Waldemar Karcz - WBiOś, prof. dr hab. Sylwester Wróbel - WNS, prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht - WP-A, dr Ryszard Cibor - WP-A, prof. dr hab. Józef Drewniak - WMFCh, prof. dr hab. Stanisław Kucharski - WMFCh, dr hab. Danuta Skrzypek - WMFCh, mgr Elżbieta Ożarek - ZNP, dr Irena Bielańska - Solidarność

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. Mieczysław Kula - WMFCh, dr hab. Andrzej Gwóźdź - WFil., prof. dr hab. Janusz Janeczek - WNoZ, prof. dr hab. Andrzej Kiepas - WNS, prof. dr hab. Ryszard Małajny - WPiA, prof. dr hab. Zygmunt Surowiak WT, dr Ewa Kurczycka - WBiOś, dr hab. Agnieszka Pająk-Stopińska - WPiPs, prof. dr hab. Kazimierz Ślęczka - WP-A, prof. dr hab. Lech W. Zacher - WRTV, doc. dr Remigiusz Więckowski - ZNP, mgr Roman Wyborski - Solidarność

Komisja ds. Budżetu i Finansów

prof. dr hab. Stanisław Juszczyk - przewodniczący - WPiPs, prof. dr hab. Jerzy Łuczka - WMFCh, dr hab. Zygmunt Wróbel - WT, prof. dr hab. Wiesław Dudek - WRTV, prof. dr hab. Ewa Jędrzejko - WFil., prof. dr hab. Adam Idziak - WNoZ, prof. dr hab. Leszek Ogiegło - WPiA, prof. dr hab. Iwona Szarejko - WBiOś, prof. dr hab. Alojzy Kopoczek 0 WP-A, prof. dr hab. Maria Smeja - WNS, prof. dr hab. Jerzy Zioło - WMFCh, mgr Edward Achtelik - ANP, dr Jacek Szade - Solidarność

Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu

prof. dr hab. Jacek Wódz - przewodniczący - WNS, prof. dr hab. Eugeniusz Łągiewka - WT, dr Krystyna Doktorowicz - WRTV, dr hab. Władysława Łuszczuk - WPiPs, prof. dr hab. Wojciech Kalaga - WFil., Prof. dr hab. Wacław Zuberek - WNoZ, prof. dr hab. Kazimierz Korzan - WPiA, prof. dr hab. Sylwia Łabużek - WBiOś, prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz - WP-A, prof. dr hab. Kazimierz Szymiczek - WMFCh, doc. dr Remigiusz Więckowski - ZNP, dr Tomasz Wrzołek - Solidarność

Komisja Rozwoju Kadry Naukowej

prof. dr hab. Tadeusz Widła - WPiA, prof. dr hab. Dariusz Badura - WT, prof. dr hab. Wiesław Dudek - WRTV, prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki - WPiPs, prof. dr hab. Marek Tokarz - WFil., prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski - WNoZ, dr Andrzej Drogoń - WPiA, prof. dr hab. Wacław Wojciechowski - WBiOś, prof. dr hab. Czesław Głombik - WNS, prof. Józef Świder - WP-A, prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk - WMFCh, prof. dr hab. Stefan Ernst - WMFCh, dr Joanna Mańkowa - ZNP, dr Antoni Winiarski - Solidarność

Komisja ds. mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego

prof. dr hab. Andrzej Różkowski - przewodniczący - WNoZ, prof. dr hab. Andrzej Lasota, WMFCh, prof. dr hab. Edward polański, WFil., prof. dr hab. Andrzej Kunisz - WNS, prof. dr hab. Adam Lityński - WPiA, prof. dr hab. Wiktor Zipper - WMFCh, prof. dr hab. Marian Pulina - WNoZ, prof. Zygmunt Lis - WP-A, prof. dr hab. Lolanta Małuszyńska - WBiOś

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli

prof. dr hab. Zbigniew Gostyński - przewodniczący - WPiA, dr hab. teresa Kurowska - WPiA, prof. dr hab. Edmund Rosner - WP- A, prof. dr hab. Aleksander Ratajczak - WMFCh, prof. dr hab. Eugeniusz Łągiewka - WT, dr hab. Krzysztof Wieczorek - WNS, prof. dr hab. Stefan Zabierowski - WFil., prof. dr hab. Lesław Badura - WBiOś, prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwasniewicz - WFil., prof. dr hab. Andrzej Czylok - WNoZ, dr Krystyna Balawajder - Szkoła Zarządzania, dr Halina Rusek - WP-A, dr Jolanta Tambor - WFil.

W październikowym wydaniu GU opublikowaliśmy skład Senatu jeszcze nie kompletny. Informujemy, iż senatorem w grupie "przedstawicieli innych nauczycieli akademickich" jest także dr Antoni Kania z WMFCh.