Kronika Uniwersytecka - Grudzień 1996

RPR

29 października odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Regionalnego Porozumienia Rektorów uczelni górnośląskich. Rektorzy - prawie wszyscy nowi - spotkali się w naszej uczelni i - siłą 6-letniej tradycji? - na przewodniczącego Porozumienia wybrali rektora UŚ prof. Tadeusza Sławka. To pierwsze spotkanie służyło przede wszystkim sformułowaniu najistotniejszych, wspólnych dla całego środowiska akademickiego regionu problemów, które powinny być - dla skutecznego ich rozwiązywania - podejmowane w sposób skoordynowany.
Wynikało z dyskusji, iż w pierwszym rzędzie należy zatroszczyć się aby problemy te doczekały się właściwego przełożenia na język decyzji politycznych i administracyjnych - przy zaangażowaniu posłów, senatorów i władz administracyjnych regionu. Środowisku akademickiemu potrzebna jest także - wynikało z wypowiedzi rektorów - nieustanna refleksja nad misją uczelni i jej relacji z rzeczywistością gospodarki rynkowej. Uznano, iż należy kontynuować próby poszukiwania wspólnych rozwiązań dla akademickiej służby zdrowia, wspólnej działalności wydawniczej i rozwijania akademickiej sieci komputerowej. Podkreślano, że w kształtowaniu korzystnego klimatu społecznego dla podejmowania wielkich wyzwań jakim stają przed nauką i kształceniem na poziomie wyższym w regionie konieczne jest ich upublicznienie poprzez media.

TEATR WSPÓŁCZESNY

Prasa codzienna, nie tylko regionalna, obszernie informowała (nawet "patronowała") wielkiemu wydarzeniu naukowo-kulturalnemu jakim był w dniach 13 - 15 listopada międzynarodowy kongres "Teatr współczesny różnych kultur. Style i konwencje", zorganizowany przez Zakład Wiedzy o Teatrze WFil. UŚ, kierowany przez prof. Eleonorę Udalską. Patronowali kongresowi: Europejski Instytut Badań Teatralnych (Barcelona), Wojewoda katowicki i Minister Kultury i Sztuki. Imponujące bogactwo miejsc i kierunków geograficznych, z których przybyli uczestnicy kongresu - referenci, poza licznymi ośrodkami polskimi: Praga, Moskwa, Bolonia, Oslo, Jassa, Valenciennes, Lipsk, Barcelona, Pescara, Budapeszt, Skopje, Bratysława, Odessa, Londyn, Sofia. I cztery zasadnicze problemy będące w centrum zainteresowania uczestników kongresu:
- Sztuka w świecie ponowoczesnym. Teatr postmodernistyczny - teoria i praktyka;
- Teatr alternatywny - światowe tendencje i ich odbicie w różnych krajach;
- Rytuały i ceremonie współczesne - funkcje i etos w kulturze;
- Teatr multimedialny - stan i perspektywy.
Kongresowi towarzyszyły cieszące się wielkim powodzeniem odczyty publiczne oraz spektakle renomowanych: Sceny Plastycznej KUL ("Tchnienie") i Teatru Wierszalin ("Medyk").

ORZEŁ I LEW

Tak jest zatytułowana wystawa ilustrująca 900-letnie związki między Polską i Wielką Brytanią. Z prawdziwą przyjemnością informuję całą społeczność akademicką, że ta wystawa dotarła do Katowic. Wystawę przygotowano i zorganizowano na zlecenie British Council, ale jest ona wspólnym dziełem wielu osób i instytucji. Po raz pierwszy została zaprezentowana na Zamku Królewskim w Warszawie, a uroczystego otwarcia dokonała królowa Elżbieta II podczas swojego pobytu w naszym kraju w marcu tego roku. Potem wystawa gościła w Łodzi, Poznaniu i na Wawelu. W Katowicach jest do obejrzenia od 2 do 31 grudnia br. w Górnośląskim Centrum Kultury przy Placu Sejmu Śląskiego 2, od wtorku do niedzieli każdego tygodnia, w godzinach od 12 do 17.

U nas uroczystego otwarcia w dniu 2 grudnia dokonał profesor Norman Davies, wybitny brytyjski historyk, znawca historii Polski i autor wielu książek, wśród których największą popularność w naszym kraju zdobyło "Boże igrzysko". Profesor Davies spotkał się tego samego dnia z czytelnikami swoich książek już wydanych i przedstawił najnowszą - "Europe. A history" - aktualnie tłumaczoną na polski. Wystawa "Orzeł i Lew" przybliża historię wzajemnych kontaktów polsko-brytyjskich, gorąco namawiam więc do jej zwiedzania i w imieniu organizatorów serdecznie zapraszam.

Krystyna Grudzień z Biblioteki Brytyjskiej UŚ działającej pod patronatem British Council

PODWYŻSZONE DOFINANSOWANIA WCZASÓW

Z komunikatu Działu Spraw Socjalnych dowiedzieliśmy się, że 15 listopada JM Rektor podjął decyzję o zwiększeniu kwoty dofinansowania wczasów, przyjmując następującą zasadę: dla osób, które w 1995 roku uzyskały w uczelni średni zarobek miesięczny do 800 zł podwyżka dofinansowania wynosi 160 zł czyli łącznie dofinansowanie wynosi 510 zł; osobom o zarobkach powyżej 800 zł - dofinansowanie wzrosło o 120 zł, czyli łącznie dofinansowanie wyniosło 420 zł. Natomiast dla dzieci pracowników podwyżka wynosiła 30 zł czyli dofinansowanie wzrosło do 350 zł. Wypłaty tych podwyżek odbyły się wraz z wypłatami wynagrodzeń na przełomie listopada i grudnia (lub odbędą się w połowie grudnia - dla tych, którzy wtedy otrzymują wynagrodzenie). Ostatni, wydłużony i tym razem już nieprzekraczalny termin składania wniosków o dofinansowanie wczasów minął 29 listopada.

WCZASY ZIMĄ

Dział Spraw Socjalnych informuje, iż pisemne wnioski o wczasy zimowe w naszych ośrodkach wypoczynkowych - na okres ferii zimowych - należy składać w DSS do końca grudnia. Na pobyty świąteczne (tzn. od 20. XII. - 1. I. ) - termin składania podań minął 2 grudnia.

NAGRODA DLA PROF. MALICKIEGO

W VII edycji Konkursu im. Zygmunta Glogera II nagrodę otrzymał prof. dr hab. Jan Malicki z Wydziału Filologicznego. Nagroda ta przyznawana jest badaczom kultury staropolskiej oraz ludowej. Dotychczasowymi laureatami byli m. in. profesorowie: Julian Krzyżanowski, Józef Burszta, Helena Kapełuś, Czesław Hernas, Bohdan Baranowski i Roman Reinfuss. Na tegoroczny konkurs wpłynęły 42 kandydatury zgłoszone przez instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz ośrodki akademickie. Jury pod kierunkiem profesorów: Aleksandra Gieysztora, Janusza Tazbira i Adama Dobrońskiego pierwszą nagrodę przyznało profesorowi Rochowi Sulimie z Uniwersytetu Warszawskiego, drugą zaś - naszemu profesorowi.