Kronika Uniwersytecka - Luty 1998

SESJA NAUKOWA "ŚLĄSKA KULTURA MUZYCZNA
- JEJ PROBLEMATYKA HISTORYCZNA I WSPÓŁCZESNA"

W dniach 3-4. 12. 1997r. odbyła się w Cieszynie sesja naukowa pod wskazanym tytułem. Zorganizował ją Zakład Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej Instytutu Pedagogiki Muzycznej Filii Uniwersytetu Śląskiego. Sesji towarzyszyła tematyczna wystawa urządzona przez Bibliotekę Główną Akademii Muzycznej z Katowic.

W sesji brali udział specjaliści z terenu śląskiego (17 osób), w tym doc. dr Jan Mazurek z Uniwersytetu z Ostravy. Tematyka sesji dotyczyła zarówno zagadnień historycznych (prof. dr hab. Jadwiga Bobrowska o Adamie Gdacjuszu z XVII w., mgr Iwona Bias o nieznanym muzyku cieszyńskim z XIX w. Józefie Dobeschu, prof. Helena Danel-Bobrzyk o muzyku cieszyńskim z przełomu wieków Wiktorze Koszy), jak i współczesności, zaś najwięcej referatów sięgało w epokę międzywojenną (dr dr Elżbieta Szwed o Teatrze Polskim w Katowicach, Jolanta Bauman-Szulakowska o stylu twórczości tego okresu, mgr Jadwiga Makosz o kompozytorze niemieckim na Śląsku Gunterze Bialasie, mgr Henryk Orzyszek o śląskim działaczu, folkloryście i kompozytorze Stefanie M. Stoińskim).

Część wykładów opisywała współczesną twórczość muzyczną tej Ziemi (mgr mgr Stanisław Kosz o utworze A. Lasonia "Katedra", Joanna Miklaszewska z UJ o minimalizmie Henryka M. Góreckiego i Zygmunt Antonik o twórczości organowej A. Glinkowskiego).

Zagadnienia śląskiej folklorystyki poruszali prof. dr hab. Daniel Kadłubiec (o śląskiej pieśni ludowej) i dr hab. Krystyna Turek, która mówiła o naukowych osiągnięciach prof. Adolfa Dygacza.

Zobrazowane zostały także śląskie zasłużone instytucje (Filharmonia Śląska - mgr Andrzej Wójcik i Katowicka Rozgłośnia Polskiego Radia - mgr Grzegorz Zmuda).

Ciekawe kwestie współpracy polsko-niemieckiej w sferze badań nad kulturą tej Ziemi i nad nowymi publikacjami encyklopedycznymi przedstawił prof. dr hab. Leon Markiewicz, problem zaś kultury śląskiej w naświetleniu dydaktycznym prezentowała dr Jadwiga Uchyła-Zroski.

Sesja udowodniła potrzebę częstszych spotkań, konieczność wymiany zarówno doświadczeń, jak i refleksji, a ponadto potwierdziła specjalną przydatność Cieszyńskiego Centrum Konferencyjnego do tego celu. Śląska kultura, nie tylko muzyczna, zyskała z jednej strony platformę dyskusyjną, a z drugiej strony wzbogaci się być może o wydrukowane materiały pokonferencyjne, stanowiące za każdym razem cenny dokument. Wnikliwie badane tematy i serdeczna atmosfera sesji to największa chluba gospodarzy, cieszących się z kolejnego wkładu do rozwoju nauki o kulturze Śląska.

Jolanta Bauman-Szulakowska

BAJKOWE OTRZĘSINY W CIESZYNIE

Rada samorządu Studenckiego Wydziału PedagogicznoArtystycznego Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, wzorem lat ubiegłych była organizatorem tradycyjnych "otrzęsin". Wydarzenie to, ważne dla ponad 400 młodych ludzi dołączających w tym roku do grona studentów cieszyńskiej filii miało miejsce 5 listopada 1997 roku w Domu Studenta "Uśka" w Cieszynie.

Sceneria była iście bajkowa... Wędrówka do celu, czyli do otrzymania certyfikatu potwierdzającego należność do braci studenckiej wiodła przez różne motywy bajkowe.

Tak więc pito wino do czego zmuszał Czerwony Kapturek, musiano wykazać się erudycją przed królewną i siedmioma krasnoludkami, jeść choć nie zawsze z entuzjazmem kaszę ugotowaną przez zakopiańskich zbójników, popisać się odwagą przechodząc przez lochy cieszyńskiego akademika pełne czarownic, a także udowodnić oswojenie się ze smakiem złocistego napoju. Kulminacyjnym momentem było spotkanie w zamienionym na raj klubie "Panopticum" z Adamem i Ewą. Z ich to rąk otrzymali pamiątkowe kalendarze, słodycze, a od tajemniczego węża oczywiście jabłko... Całe otrzęsiny zakończyły się nad ranem wspaniałą dyskoteką.

Przygotowanie całej imprezy było możliwe dzięki niezawodnym sponsorom, którzy zawsze uatrakcyjniają nasze studenckie inicjatywy - Brackiemu Browarowi Zamkowemu oraz firmie Kraft Jacobs Suchard Polska S. A. Oddział "Olza" w Cieszynie, za co im gorąco dziękujemy.

Marcin Pagieła

JESZCZE O NAGRODACH

Wydrukowana w 48 numerze "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" lista pracowników Uniwersytetu Śląskiego, nagrodzonych z okazji Dnia Edukacji Narodowej wywołała spore zainteresowanie. Pragniemy uzupełnić ją o kilka informacji:

Nauczyciele akademiccy:

Nagrody Rektora 2% osob. funduszu płac - 281. 660. -

Minimalna nagroda indywidualna: 2. 820, -

Nagrody Rektora z dochodów własnych - 29. 360, -

Minimalna nagroda indywidualna: 800, -

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi:

Nagrody Rektora 1% osob. funduszu płac - 123. 665, -

Nagrody Rektora z dochodów własnych - 46. 160, -

Minimalna nagroda indywidualna: 100, -