REGIONALNA KONFERENCJA REKTORÓW

Kolejne spotkanie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich odbyło się 18 grudnia 1997 w budynku Rektoratu Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Na posiedzenie RKRUA został zaproszony Wiceprezydent Katowic p. Wojciech Gosiowski.

Przedmiotem obrad posiedzenia były następujące tematy:

1. Problemy restrukturyzacji akademickiej służby zdrowia.

2. Prace nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym (projekt zespołu Profesora S. Osiowskiego).

3. Wrześniowe Stanowisko Konferencji w sprawie planowanych nakładów budżetowych na szkolnictwo wyższe i naukę w 1998 roku. Reakcje instytucji państwowych i akademickich.

4. Problemy związane z udostępnieniem zbiorów bibliotecznych uczelni państwowych studentom i pracownikom uczelni niepublicznych.

Jak zwykle nastąpiła również wymiana poglądów i doświadczeń na inne tematy nurtujące środowisko akademickie.

Spotkanie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich uświetnił koncert studentów Akademii Muzycznej w Katowicach, w którego programie znalazły się utwory J. S. Bacha.

16 stycznia 1998 roku w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyło się kolejne posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich, którego gościem był doktor Michael VORBECK z Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Rady Europy. Szczegółową relację z tego spotkania oraz wywiad z naszym gościem zamieścimy w następnym numerze "Gazety".