Z Senatu - Luty 1998

20 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie Senatu UŚ. Ze względu na czas produkcji naszego pisma relację z obrad przekażemy w kolejnym numerze. Dzisiaj prezentujemy jedynie porządek posiedzenia:

1. Sprawy kadrowe:

- wniosek Wydziału Mat. Fiz. Chem. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Stefana Ernsta,

- wniosek Wydziału Prawa i Administracji w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Bogdana Dolnickiego,

- wniosek Wydziału Techniki w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr hab. Alicji Wakulicz-Dei,

- wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr hab. Jana Iwanka,

- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony prof. dr hab. Halinę Mazurek.

2. Uchwała w sprawie utworzenia Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów MatematycznoPrzyrodniczych.

3. Informacja o przyszłości Drukarni Uniwersytetu Śląskiego.

4. Podsumowanie opinii o projekcie proponowanych zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym.

Autorzy: Dariusz Rott