PROPOZYCJA KONFERENCJI NAUKOWEJ "NOWY ŚLĄSK"

Szanowni Państwo!

Już po raz trzeci mamy zaszczyt zaprosić do dyskusji o Śląsku. Tegorocznej konferencji postanowiliśmy nadać tytuł "Nowy Śląsk". Odbędzie się ona w dniach 6-7 maja 1998 roku w Katowicach, w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (Plac Sejmu Śląskiego 1).

Konferencja ta będzie kontynuacją dwóch poprzednich: "Śląsk inaczej" (25 IV 1996) i "Familok" (15-16 V 1997). Materiały z pierwszej konferencji zostały opublikowane w książce pt. : "Śląsk inaczej", promocja drugiej publikacji odbędzie się podczas tegorocznej konferencji.

Tak jak podczas poprzednich spotkań tytuł konferencji pragniemy potraktować jedynie jako wyjściowe hasło, wokół którego koncentrować się będą poszczególne referaty.

Gorąco zapraszamy do wystąpień o tematyce związanej ze śląską literaturą i sztuką, kulturą, socjologią, etnologią o socjolingwistyką, jak i wszelkimi innymi spojrzeniami na Śląsk, jego mieszkańców i stojącymi przed nimi perspektywami.

Zapraszamy do kolejnej dyskusji o stereotypach i rzeczywistości. Przychylny oddźwięk poprzednich konferencji pozwala nam podczas tegorocznego spotkania ponownie oczekiwać owocnej i inspirującej dyskusji.

Zgłoszenia - tytuł referatu i jego krótki zarys, prosimy kierować do połowy kwietnia 1998 roku na adres:

Samorząd Studencki
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski
Plac Sejmu Śląskiego 1
40 032 Katowice
tel/fax 255-12-60 w. 503

lub

Tomasz Głogowski
ul. Sienkiewicza 40
42 600 Tarnowskie Góry
tel. : 285 17 93