OD REDAKCJI

W dzisiejszym numerze prezentujemy Uniwersytet Trzeciego Wieku, rozmowę z dr hab. Ireną Lipowicz, kolejne sylwetki studentów UŚ - stypendystów MEN. Tekstem profesora Marka Piechoty inaugurujemy Rok Mickiewiczowski.

Zapraszamy także na kolejny Wieczór Akademicki - 26 lutego. Naszym gościem będzie tym razem profesor Władysław Stróżewski, wybitny filozof i krytyk sztuki.

Specjalnie dla kandydatów na studia w roku akademickim 1998/1999 drukujemy dodatek "co - gdzie - kiedy", w którym znaleźć można podstawowe informacje dotyczące naboru na studia i wykaz kierunków studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych.

Doczekaliśmy się małego jubileuszu. Oto przed nami "Gazeta Uniwersytecka UŚ" nr 50. Z tej okazji chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy byli i są z nami i pomagają nam wydawać pismo. Jego formułę staramy się traktować elastycznie: w różnych gremiach dyskutujemy o kształcie pisma, zachęcamy do współpracy (zwłaszcza studentów).

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim autorom tekstów, naszym współpracownikom, życzliwym Czytelnikom, zawsze gotowym Zoilom, którzy są z nami już od lipca 1992 roku.

Tak zaczynaliśmy:

Gazeta Uniwersytecka nr 0

Autorzy: Dariusz Rott