Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Luty 1998

Tytuł naukowy profesora otrzymał:

Prof. Norbert Witek WP-A

Stopień doktora uzyskali:

dr Aldona K. Uziębło WBiOŚ

dr Renata Kurtyka WBiOŚ

dr Krzysztof Uniłowski WFil.

dr Renata Ryba WFil.

dr Jolanta Pełka-Gościniak WNoZ

dr Wojciech Dobiński WNoZ

dr Alina Budniak WPiPs.