KONKURS FUNDACJI BATOREGO

W "Gazecie Wyborczej" /17 I/ znalezlismy anons, ktory zupelnie bezplatnie i z nieprzymuszonej woli przedrukowujemy:

Fundacja im. Stefana Batorego oglasza Konkurs na inicjatywy sluzace reformie studiow w dziedzinie humanistyki i nauk spolecznych na uniwersytetach.

Celem konkursu jest wspieranie uniwersalnego i integralnego charakteru wyksztalcenia uniwersyteckiego w zakresie nauk humanistycznych i spolecznych, unowoczesnienia ksztalcenia, sklonienie srodowisk uniwersyteckich do samodzielnych inicjatyw i praktycznych dzialan w ramach obecnie dostepnych srodkow publicznych oraz w ramach istniejacych rozwiazan instytucjonalnych. Przedmiotem konkursu jest przede wszystkim reforma organizacji toku studiow, zasady gospodarowania posiadanymi srodkami oraz usuwanie formalnoadministracyjnych podzialow miedzy poszczegolnymi jednostkami, itp.

W konkursie moga brac udzial placowki uniwersyteckie, a mianowicie wydzialy, instytuty, samodzielne zaklady i katedry prowadzace nastepujace kierunki studiow: ekonomia, filologie, geografia, historia, nauki polityczne, prawo, psychologia, socjologia i dziedziny pokrewne wymienionym. Preferowane beda wspolne przedsiewziecia kilku jednostek organizacyjnych.

Do konkursu moga byc zglaszane projekty wyroznione przez program TEMPUS w ramach Dzialan Uzupelniajacych /Complementary Measures, CME/.

Projekty beda oceniane przez jury powolane przez Fundacje. Przewiduje sie nagrody w wysokosci od 10.000 zl do 25.000 zl /przed denominacja zlotowki odpowiednio: 100.000.000 zl do 250.000.000 zl/. Szczegolowe informacje dotyczace zakresu konkursu i wymagan wobec projektow oraz formularze zgloszen beda zainteresowanym wysylane poczta. Korespondencje prosimy kierowac pod adresem: Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Flory 9, 00-586 Warszawa z dopiskiem "Transformation of Humanities". Termin nadsylania wnioskow: 30 maja 1995 roku. Termin rozstrzygniecia konkursu: 30 wrzesnia 1995 r.