Nowe książki - Luty 1995

W Wydawnictwie Uniwersytetu Slaskiego ukazaly sie:

P r a c e n a u k o w e:

LITERATUROZNAWSTWO. Syndrom konformizmu? Kino polskie lat szescdziesiatych. Red. Tadeusz Miczka, wspolred. Alina Madej, Katowice 1994, bibl., indeksy, sum., Zsfg., 6 zl Liryka polska XX wieku. Analizy i interpretacje. Red. Wlodzimierz Wojcik przy wspoludziale Ewy Tutaj. Katowice 1994, indeks nazwisk, rez., sum., 5, 5 zl

Lech Miodynski: Bogomil Guzel. Poetycki dialog z natura i kultura. Katowice 1994, rez., sum., 5, 5 zl

JEZYKOZNAWSTWO. Aldona Skudrzykowa: Jezyk /za/pisany. O kolokwialnosci dialektow wspolczesnej prozy polskiej. Katowice 1994, rez., sum., 4 zl

LITERATUROZNAWSTWO I JEZYKOZNAWSTWO. Studien zur deutschen Sprache und Literatur. Red. Zygmunt Mielczarek. Katowice 1994, streszcz., sum., 3 zl

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Studia bibliologiczne. T. VIII: Historia - biblioteki - informacja naukowa - papier drukowy. Red. Bronislaw Zyska. Katowice 1994, indeks nazwisk, tab., fot., rez., sum., 6, 5 zl

FILOZOFIA. Jozef Banka: Tract in Time: Time in the Conceptions of Recentivism and Presentism. Katowice 1994, streszcz., rez., Zsfg., 5 zl

Rozwazania o filozofii a recentiori. Ksiega jubileuszowa ofiarowana Jozefowi Bance. Red. Adolf E. Szoltysek. Katowice 1994, bibl., 7, 5 zl

HISTORIA. Obozy pracy przymusowej na Gornym Slasku. Red. Andrzej Topol. Katowice 1994, tab., sum., Zsfg., 3 zl NAUKI POLITYCZNE. Polityczne i spoleczne problemy gminy. Red. Piotr Dobrowolski, Lucyna Frackiewicz. Katowice 1994, sum., Zsfg., 3, 5 zl

PEDAGOGIKA. Wojciech Kojs: Dzialanie jako kategoria dydaktyczna. Wyd. drugie. Katowice 1994, schem., rez., sum., 4, 5 zl

Andrzej Radziewicz-Winnicki: Educational Democratization of Extramural Areas: The Case of Poland. Katowice 1994, bibl., streszcz., rez., 3, 5 zl

PRAWO. Teresa Kurowska: Upowszechnienie prawa wlasnosci nieruchomosci. Katowice 1994, lit., res., sum., 5, 5 zl "Problemy Prawa Karnego". T. 20. Red. Kazimierz Marszal. Katowice 1994, rez., Zsfg., 3, 5 zl

Wieslaw Dudek: Komunikowanie miedzynarodowe a kierunki zmian polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych. Katowice 1994, aneksy, rez., sum., 4 zl

GEOGRAFIA. Wybrane zagadnienia z geografii spolecznoekonomicznej. T. 2. Red. Stanislaw Dziadek, wspolred. Maria Tkocz. Katowice 1994, rys., tab., rez., sum., 4, 5 zl

MATEMATYKA. "Annales Mathematicae Silesianae". T. 8. Komitet Redakcyjny. Katowice 1994, ref., 7 zl

C z a s o p i s m a

FIZYKA I CHEMIA METALI. "Archiwum nauki o materialach" 1994, T. 15, nr 3/4, 6 zl

S k r y p t y

LITERATUROZNAWSTWO. Gabriela Porebina, Stanislaw Poreba: Historia literatury rosyjskiej 1917-1991. Katowice 1994, fot., indeks nazwisk, 11 zl

PRAWO. Antoni Agopszowicz: Zarys prawa samorzadu terytorialnego. Wyd. drugie zaktualizowane i poprawione. Katowice 1994, 5 zl

Poza Wydawnictwem US ukazaly sie:

Janusz Ryba: Uwodzicielskie oblicza Oswiecenia, Katowice 1994, Biblioteka Slaska, seria: Epizody, red. serii: Jan Malicki.

Jacek Lyszczyna: Poeta szczesnej ziemi ks. Norbert Bonczyk. Katowice 1994, wyd. Osrodek Badan Kulturowych Towarzystwa Zachety Kultury.

Slaskie miscellanea. Literatura - folklor. T. 6, red. Jan Malicki, Krystyna Heska-Kwasniewicz, Krakow 1994, Polska Akademia Nauk - Oddzial w Katowicach. Praca Komisji Historyczno-Literackiej nr 15, Wyd. : Universitas, indeks osob i tytulow dziel literackich.

Ewa Chojecka, Miasto jako dzielo sztuki. Architektura i urbanistyka Bielska Bialej do 1939 r. Wyd. Urzad Miejski Bielsko Biala 1994.

Waldemar Odorowski: Architektura Katowic okresu miedzywojennego 1922 - 1939. Wyd. Urzad Miasta Katowice 1994.