TRANSFORMACJA TELEWIZJI

8 i 9 grudnia odbyla sie na Wydziale Radia i Telewizji Uniwerstyteu Slaskiego ogolnopolska konferencja naukowa nt. : "Transformacja telewizji w Polsce". Organizatorem konferencji byl Instytut Teorii i Praktyki Procesow Masowego Komunikowania.

Z procesem transformacji telewizji laczy sie wiele kwestii natury spoleczno-politycznej i prawnej, i tych obszarow dotyczyly wygloszone referaty. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu uniwersytetow i innych srodowisk akademickich oraz nadawcow publicznych - radia i telewizji w Polsce. Otwarcia konferencji dokonal Dziekan Wydzialu Radia i Telewizji prof. Andrzej Jurga, a referat wprowadzajacy wyglosil dyrektor Instytutu prof. dr hab. Wieslaw Dudek. Dalsze referaty w pierwszym i drugim dniu obrad przedstawili: prof. dr hab. Lech Zacher z UMCS, prof. dr hab. Jacek Sobczak i dr Dorota Piontek z UAM, prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas i dr Ryszard Filas z UJ, prof. dr hab. Henryk Przybylski z Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz dr Krystyna Doktorowicz, dr Marian Gierula, dr Marek Jachimowski i mgr Michal Zablocki z US.

Autorzy referatow i zabierajacy glos w dyskusji starali sie odpowiedziec na pytanie czy transformacja telewizji w Polsce dokonuje sie we wlasciwym kierunku i jak wyglada na tle uksztaltowanego juz modelu sieci telewizyjnych w innych godnych nasladowania demokratycznych panstwach Zachodu.

Roznorodne opinie, rozwazania i publicystyka dotyczaca transformacji telewizji sa stronnicze i subiektywne. W sporach o telewizje wystepuja bowiem przedstawiciele wielu srodowisk o sprzecznych interesach. Dlatego zdaniem uczestnikow konferencji - autorow referatow i dyskutantow - badania i opinie naukowe, o wzglednie niezaleznym spojrzeniu i postrzeganie procesow transformacji telewizji z pewnego dystansu, wydaja sie jak najbardziej konieczne i na czasie oraz moga byc wysoce uzyteczne dla praktyki. Uczestnicy konferencji postulowali tez coroczne organizowanie podobnych konferencji na pokrewne tematy. Przewiduje sie publikacje materialow konferencyjnych.

Na zakonczenie pierwszego dnia obrad z duzym zainteresowaniem spotkal sie pokaz studenckich etiud filmowych nagrodzonych na miedzynarodowych festiwalach.